Test Kategorileri
Soru 2
Bilindiği gibi Türk hukukunda kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Bu ilke dolayısıyla yargı organlarının, yasama ve yürütme organları karşısında bağımsızlığının sağlanma«zorunludur.

Aşağıdaki seçeneklerde yerilen İlke ve kurallardan hangisi yargının bağımsızlığı İle ilgili değildir?

Soru 3
1982 Anayasası'nda yer alan ve "hiç kimse kanunen tabî olduğu merci dışında bir mahkemece yargılanamaz" şeklinde ifade edilen anayasa hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bir yüksek mahkeme değildir?

Soru 6
I. 1982 Anayasası'na göre Sayıştay bir yüksek mahkemedir.
II. Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan devlet mallarını denetler
III. Üyelerinin tamamı TBMM tarafından seçilir.
IV. Siyasi partilerin mali denetimini yapar.
V. Anayasa Mahkemesi üyelerinin kendi aralarında seçtikleri bir üye Sayıştay başkanlığı görevini yürütür.

Sayıştay hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir Yüksek Mahkeme değildir?

Soru 8
Türk hukukunda yüksek mahkeme başkanları, kural olarak, aynı yüksek mahkeme üyelerinin kendi aralarından yaptıkları bir seçimle belirlenir. Ancak hukukumuzda, bu kuralın istisnasını oluşturan bir yüksek mahkeme bulunmaktadır.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen yüksek mahkemelerden hangisi bu kuralın istisnasını oluşturur?

Soru 9
Aşağıdaki seçeneklerde verilen mahkemelerden hangisi adli yargı yolu örgütlenmesi içinde yer almaz?

Soru 10
1982 Anayasası'nda benimsenen bazı ilkeler dolayısıyla istiklal Mahkemelerinin yeniden kurulabilmesi imkansızdır.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen ilkelerden hangisi istiklal Mahkemelerinin yeniden kurulmasını imkansız kılan İlkelerden biri değildir?

Soru 11
I. Danıştay
II. Sayıştay
III. Askeri Yargıtay
IV. Anayasa Mahkemesi
V. Askeri Yüksek idare Mahkemesi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin üye seçiminde Cumhurbaşkanı etkilidir?

Soru 12
Aşağıdaki seçeneklerde verilen yüksek mahkemelerden hangisinin hiçbir üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilmemektedir?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi idari yargı yolu örgütlenmesi içinde yer alan mahkemelerden biri değildir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?