Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Tarih Testleri XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti - I

Soru 1
Osmanlıcılık akımında; Osmanlı Devleti'nde hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi Osmanlı bayrağı altında toplamak fikri yer almıştır.
Yukarıdaki fikir akımı aşağıdaki hangi olaydan sonra geçerliliğini tamamen yitirmiştir?

Soru 3
Mustafa Kemal, İtalya'nın Trablusgarp'ı işgali üzerine gönüllü subay arkadaşları ile kılık değiştirip bölgede direniş hareketlerini başlatmıştır.
Yukarıda verilenlere bakılarak Mustafa Kemal'in hangi özelliğinden söz edilmektedir?

Soru 4
Bulgaristan, aşağıda verilen olaylardan hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmıştır?

Soru 5
İtalya'nın Trablusgarp'a asker çıkarması üzerine bölgeye gönüllü subaylar geçmiş ve bölge halkını İtalyanlara karşı örgütlemişlerdir. Osmanlı Devleti'nin bölgeye asker çıkaramaması üzerine bölgeye giden gönüllü subaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?

Soru 6
Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda;
I. Derne
II. Tobruk
III. Anafartalar
hangi cephelerde İtalyanlara karşı büyük başarılar kazanmıştır?

Soru 8
Trablusgarp Savaşı'ndan sonra Uşi Antlaşması'nın imzalanmasında;
I. İtalya'nın On iki Adayı ele geçirmesi
II. Balkanlarda savaş ihtimalinin doğması
III. İngiltere'nin Kıbrıs'ı işgal etmesi
hangisi veya hangileri etkili olmamıştır?

Soru 9
Mustafa Kemal aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra ordunun siyasete katıldığı gerekçesiyle bağlı bulunduğu partiden istifa etmiştir?

Soru 10
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine doğru ülkeyi dağılmaktan kurtarmak amacıyla bazı fikri akımları gündeme gelmiştir. Aşağıdaki fikir alkımlarından hangisi sözde kalarak, hiçbir şekilde uygulama alanı bulamamıştır?

Soru 11
Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında Edime ve Kırklareli şehirlerini Bulgarlardan geri almıştır?

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşlarından sonra Bulgaristan He yapılan İstanbul Antlaşmasının maddeleri arasında gösterilemez?

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet dönemi siyasi partileri arasında gösterilemez?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?