Test Kategorileri
Soru 2
Osmanlı Devleti'nde görülen;
I. ulufelerin ayarı düşük akçelerle ödenmesi
II. mültezimlerin halktan ağır vergiler alması
III. Yeniçeri Ocağının kaldırılacağı düşüncesi
gelişmelerinden hangileri İstanbul İsyanlarının nedenleri arasında gösterilebilir?

Soru 3
Osmanlı Devleti'nde XVII. ıslahatları daha çok aşağıdaki alanlardan hangisinde yapılmıştır?

Soru 4
(Genç) Osman Döneminde;
I. Yeniçeri Ocağı kaldırılmak istendi.
II. Hükümdar saray dışı evlilik geleneğini başlattı.
III. Şeyhülislamın fetva yermek dışındaki tüm yetkileri kaldırıldı.
yapılan ıslahat hareketlerinden hangileri merkezi otoriteyi güçlendirmeye yöneliktir?

Soru 5
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri hangi donemde başlamıştır?

Soru 7
* Taht kavgalarının önüne geçilmesi
* Şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılması
* Şehzadelerin sarayda eğitim görmeye başlaması
Yukarıda verilen gelişmeler Osmanlı Devleti'nde hangi padişah donemi ve hangi olayın sonucu olarak gösterilebilir?

Soru 8
Osmanlı Devleti'nde yapılan yenilik hareketlerine en fazla zarar veren grup aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat
girişimleri daha çok bozulan düzeni ve asayişi sağlamaya yöneliktir.

Yukarıda verilen bilgiler göz önünde bulundurularak Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda yapılan ıslahatların baskı ve şiddete dayanmasının temel nedeni aşağıda kilerden hangisidir?

Soru 10
XVII. yüzyıl ıslahatları arasında;
I. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
II. Denk bütçe çalışmalarının yapılması
III. Her alanda başarıya ulaşması verilenlerden hangileri yer almaz?

Soru 11
Tarhuncu Ahmet Paşa, mali defterlerin on yıllık incelenmesi sonunda bütçe açığının, saray masraflarının (okluğundan ve gereksiz olarak verilen hediye ve bahşişlerden geldiğini tespit etti. Tarhuncu bütçeyi denkleştirmek için saray harcamalarını azaltmaya çalıştı. Fakat çıkarları elden giden çevrelerin faaliyetleri sonucunda idam edildi.

Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 13
XVII. yüzyılda Osmanlı ülkesinde;
I. gelir kaynaklarının giderek azalması
II. yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması
III. yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi
görülen gelişmelerden hangileri idari, askeri, ve mali bozuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan ilgilidir?

Soru 14
Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Osmanlı Duraklama Donemi sadrazamları arasında yer alır.

Soru 15
I. Savaş ganimetlerinin artması
II. Kapıkulu ordusundaki asker sayısının artması
III. Ticaret yollarının yon değiştirmesi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde maliyenin bozulma sebepleri arasında gösterilebilir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?