Test Kategorileri
Soru 1
Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan boğazlar sorunu XIX. yüzyılda aşağıdakilerden hangisi İle çözülmüştür?

Soru 2
I. Osmanlıcılık
II. Ulusçuluk
III. Batıcılık
Osmanlı Devleti'nde 1868'de açılan Galatasaray Sultanisi'nin Fransız dili ve kültürü etkisi altında Müslüman, Rum, Ermeni ve Yahudi öğrencileri birbirine yakınlaştıracak bir okul olarak açılmasında yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinin gerçekleştirilmesi çabası etkili olmuştur?

Soru 3
I. Divan- Ahkâmı Adliye
II. Heyeti Vükela
III. Dar-ı Şurayı Bab-ı Ali
Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki kurumlardan hangileri günümüzdeki Bakanlar Kurulunun görevini üstlenmiştir?

Soru 4
I. Veraset sistemini kesin kurallara bağlamak
II. Azınlıklara inanç özgürlüğü tanımak
III. Ayrılıkçı isyanları önlemek
Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda tüm vatandaşları devlet yönetimine katarken yukarıdakilerden hangilerini amaçlamıştır?

Soru 6
I. İlk anayasanın yürürlüğe girmesi
II. Avrupa'dan uzmanlar getirilmesi
III. İlk Türk matbaasının açılması
Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangileri I. Mahmut dönemi gelişmeleri arasındadır?

Soru 7
I. Meşrutiyet Dönemi
II. II. Meşrutiyet Dönemi
III. İstibdat Dönemi
Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki dönemlerden hangilerinde anayasalı mutlakîyetçilik yönetiminin etkili olduğu görülmüştür?

Soru 8
II. Mahmut zamanında Balta Limanı Anlaşması ile başlamış olan Batının ekonomik etkilerinin II. Abdülhamit döneminde genişlediğinin ve derinleştiğinin göstergesi olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9
I. Darülmuallimat
II. Mektebi Mülkiye
III. Mektebi Maarifi Adliye
Yukarıdaki okullardan hangileri padişah Âbdülmecit döneminde devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılmıştır?

Soru 10
Osmanlı Devleti'nde Hilafet makamı ruhani bir egemenlikken aşağıdakilerden hangisi ile siyasal bir egemenlik haline getirilmeye çalışılmıştır?

Soru 12
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmasına engel olmak amacı yoktur?

Soru 13
I. Milliyetçilik akımı
II. Etnik köken farklılıkları
III. Yöneticilerin baskısı
Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda görülen azınlık isyanlarının sebepleri arasında yukarıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur?

Soru 14
I. Halkın can ve mal güvenliğinin devlet garantisi altında olduğunun ilan edilmesi
II. Azınlıklara yeni hakların verilmesi
III. Türk halkının yönetime katılmaya başlaması
Osmanlı Devletinde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangilerinde amaç devletin toprak bütünlüğünü korumaktır?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?