Test Kategorileri
Soru 1

Türkiye'de bazı tarım ürünlerinin üretiminin yarıdan fazlasını tek bir coğrafi bölge karşılamaktadır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu ürünlerden değildir?


Soru 2
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen bir yörede sadece doğal koşullara bağlı olarak tarım yapılıyorsa, aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi güç olur?

Soru 4
"Ülkemizde tarıma ayrılan topraklar geniş olduğu halde birim alandan alınan ürün miktarı hızlı artan nüfusumuzun yakın zamanda ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelecektir." diyen bir araştırmacı buna önlem olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir?

Soru 5

Türkiye'de ormanların bölgelere göre dağılışına bakıldığında orman yönünden en zengin bölgenin Karadeniz Bölgesi olduğu görülmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu dağılışın oluşmasında en az etkili olmuştur?


Soru 6

Türkiye'de hayvan sayısı fazla olmasına rağmen hayvancılıktan elde edilen verim azdır.

Aşağıdakilerden hangisinin hayvancılıktan elde edilen verimin artmasında etkili olduğu söylenemez?


Soru 7
Büyükbaş hayvancılıkla uğraşılan bir bölgede, hayvansal üretimde yıllara göre dalgalanmaların meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 8
Her mevsim yağışlı geçen bir bölgede aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yapılması güçleşir?

Soru 9

Ülkemizde. bazı tarım ürünlerinin (şeker pancarı, buğday, patates vb.) doğal yetişme alanı geniş iken bazılarının (muz, fındık, çay vb.) doğal yetişme alanı dardır.

Buna göre, bir tarım ürününün doğal yetişme alanının dar ya da geniş olması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


Soru 10
Güneydoğu Anadolu'da sulamalı tarıma geçilmesiyle birlikte aşağıdakilerden hangisinde bir artış görülmemiştir?

Soru 11

Akdeniz Bölgesi'nde özellikle Çukurova'da son yıllarda mısır üretimi artmıştır. Bu nedenle sadece Adana ilinde üretilen mısır miktarı, Karadeniz Bölgesi'ndeki üretimin toplamına yakındır.

Buna göre, bölgede mısır üretiminin artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Soru 12

Tarımsal üretim ve kaliteyi artırmak için, tarımsal alet ve makine kullanımının artırılması gerekir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi makine kullanımının yaygınlaşması ile tarımda görülecek değişikliklerden biri olamaz?


Soru 13

Türkiye'de tarım alanlarının çoğu tahıl üretimine ayrılmıştır. Meyveler, sebzeler ve endüstri ürünlerine ayrılan alanlar azdır.

Bu duruma neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?


Soru 14

Seracılık kış mevsiminin ılık geçtiği yerlerde gelişme göstermiştir.

Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinde seracılık faaliyetinin daha az gelişmesi beklenir?


Soru 15

Doğal bitki örtüsünün orman olduğu bölümlerde gelir kaynakları arasında orman ürünleri ve ormancılık başta gelir.

Buna göre aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde orman ürünleri ve ormancılık önemli bir geçim kaynağıdır?


Soru 16
Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yerlerde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi daha çok yetiştirilir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?