Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Vatandaşlık Testleri Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar Ve Anayasa Hukuku - V

Soru 1
Milletvekilliği düşen kişi, işlemin iptali için, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak, kaç gün içerisinde, nereye başvurabilir?

Soru 2
Meclis Genel Kurulu tarafından üyeliği düşürülen milletvekilinin, itirazını, aşağıdakilerden hangisi, kaç gün içinde karara bağlar?

Soru 3
Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından kabul edilen yasanın Resmî Gazete'de yayınlanmasını uygun bulmaması durumunda, bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade etme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, TBMM Başkanlık Divanı içerisinde yer almaz?

Soru 7
Anayasa Mahkemesi'ne, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İç Tüzüğü'nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açılabilir.
Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmaya, aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir?

Soru 8
Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararnamenin veya iç tüzüğün Resmî Gazete'de yayınlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

Soru 9
Boşalan bir bakanlığa, kaç gün içinde atama yapılması zorunludur?

Soru 10
Bakanlar Kurulu'nun güvenoyu alamaması, güvensizlik oyuyla düşürülmesi veya yeni seçilen TBMM'de Başkanlık Divanı seçiminden sonra Bakanlar Kurulu kaç gün içinde kurulmak zorundadır?

Soru 11
Bakanlar Kurulu'nun programı, kuruluşundan itibaren en geç ne kadar süre içinde Başbakan veya bir bakan tarafından TBMM'de okunur ve güvenoyuna başvurulur?

Soru 13
Anayasa Mahkemesi, kendisine bir kanunun anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davasını ne kadar süre içinde sonuçlandırır?

Soru 14
Anayasa Mahkemesi'nin, bir kanunun iptali için, işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazete'de yayınlanmasından sonra kaç yıl geçmedikçe, aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz?

Soru 16
Milletvekilinin üyeliğinin düşmesi için, en az kaç üyenin “evet” oyu kullanması zorunludur?

Soru 17
Ara seçime gidilebilmesi için, genel seçimin üzerinden ne kadar süre geçmelidir?

Soru 18
Genel seçimlere ne kadar süre kala ara seçime gidilemez?

Soru 19
Paradan sıfır atılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

Soru 20
Ara seçim, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde kaçını bulduğu zaman yapılabilir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?