Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Vatandaşlık Testleri Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar Ve Anayasa Hukuku - III

Soru 1
Demokrasi yönetimlerinde egemenlik hakkı halka aittir. Yöneticiler halk tarafından seçilir. Halk tarafından belirli bir süre için seçilen temsilciler yasaları çıkarır, yasalara uygun olarak ülkeyi yönetir. Halk, beğenmediği temsilcileri bir sonraki seçimde seçmeyebilir.
Bu bilgilerde, demokrasi yönetiminin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

Soru 2
Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görev birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Buna, güçler ayrılığı ilkesi denilir.
Türkiye'de aşağıdaki anayasalardan hangisi ile ilk kez güçler ayrılığı ilkesi kabûl edilmiştir?

Soru 3
I. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması
II. Sosyal, ekonomik ve siyasî hakların korunması
III. İnsanların sahip olduğu imkânları geliştirebilmesi
IV. Vatandaşların ülke kalkınmasına katkıda bulunması
Yukarıda sözü edilen durumlar, kaynağını aşağıdakilerden hangisinden almaktadır?

Soru 5
I. Islahat Fermanı
II. Sened-i İttifak
III. Tanzimat Fermanı
IV. Kanun-i Esasî
V. II.Meşrutîyet
Yukarıda, ülkemizdeki anayasal adımlar verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6
I. II.Abdülhamit'in İstibdat Dönemi
II. I.Meşrutîyet Dönemi
III. Tanzimat Dönemi
IV. II.Meşrutîyet Dönemi
Yukarıda, Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecindeki dönemler verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7
Yasama ve yürütme organlarının yürütmede toplandığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9
I.Meşrûtiyet Dönemi'nde hükümet (Heyet-i Vükela) padişaha karşı sorumlu iken, sonradan, meclise karşı sorumlu duruma gelmiş ve böylece meşrûtî monarşi tam olarak oluşmuştur. Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

Soru 10
Kabûl edilme veya değiştirilmesi yasalarla aynı prosedüre tâbi anayasaya aşağıdaki adlandırmalardan hangisi verilir?

Soru 11
Ülkemizde yasama ve yürütme organlarının yasamada toplandığı oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
1839, 1856, 1876, 1908, 1921, 1924, 1928, 1937, 1961, 1971, 1982, 1995
Ülkemizde yukarıdaki yılların hangilerinde yeni anayasa kabûl edilmiştir?

Soru 16
Kadınlara genel seçimlerde seçme-seçilme hakkının verilmesi hangi anayasada yapılan düzenlemeyle gerçekleşmiştir?

Soru 17
Kanûn-ı Esâsî'de, “Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan'a değil, padişaha karşı sorumludur” hükmü de yer almaktadır.
Bu madde ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine varırız?

Soru 18
Ülkemizde gerçek anlamda meşrûtî monarşi yönetimi ilk ne zaman gerçekleşmiştir?

Soru 19
Ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesi ilk kez ne zaman kabûl edilmiştir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?