Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Vatandaşlık Testleri Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar Ve Anayasa Hukuku - I

Soru 1
Toplum ilişkilerini düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisi kişileri bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?

Soru 3
Toplumsal hayatı düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmaması durumunda devlet devreye girer?

Soru 4
Türk toplumunun günlük yaşantısında uymaya çalıştığı;
- Büyüklerin ellerini öpmek,
- Yemek yerken ağzını şapırdatmamak,
- Karşılaştığı kişilere selâm vermek
gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisiyle ilgilidir?

Soru 6
Aşağıdaki devlet şekillerinin hangisinde egemenlik bir zümreye aittir?

Soru 7
Toplumda zaman içinde kendiliğinden oluşan, iyi ve kötü kavramlarından iyinin yapılmasını, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlâk kuralları denilir.
Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi ahlâk kurallarına aykırıdır?

Soru 8
Yürütmenin, yasama ve yargı işlevlerini de üstlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifâde edilir?

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden değildir?

Soru 10
Devletlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve her bir devlette farklı hukuk kurallarının uygulandığı devlet şekli hangisidir?

Soru 11
Devlet sınırları içinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, tek bir siyâsî otoritenin egemenliği elinde tuttuğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12
Yönetimde din kurallarının etkin olduğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
Ülkemizde aşağıdaki demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?

Soru 17
Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe, hiç bir ayrım gözetilmeden oylarını kullanabilme ve yönetime katılabilmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

Soru 20
Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin günümüzde uygulanması mümkün değildir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?