Test Kategorileri
Soru 4
I. Kanun
II. Yönetmelik
III. Örfve Adet Kuralları
IV. Doktrin
V. içtihat
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hukukun yardımcı kaynaklarındandır?

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırımlardan biri değildir?

Soru 6
Bir ülkede uygulanması zorunlu olan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

Soru 7
Bir ülkede devletin yetkili organlarınca konulmuş (vaz edilmiş) ve uygulanması zorunlu olan yazılı hukuk kurallarına ne ad verilir?

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları içinde yer alır?

Soru 9
Hukuk kurallarının yaptırımlarından biri de geçersizlik yaptırımıdır. Aşağıdakilerden hangisi geçersizlik yaptırımlarından biri değildir?

Soru 11
Kanun koyucunun bir konuyu düzenlerken bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluklara ne ad verilir?

Soru 12
Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyeti hukukumuzda hangi kavramla tanımlanmaktadır?

Soru 14
Bir kimsenin kendi fiili ile haklar kurabilmesi ve mükellefiyetler altına girebilmesi ehliyeti hukukumuzda hangi kavram ile tanımlanmaktadır?

Soru 15
I. Reşit olmak
II. Mümeyyiz olmak
III. Evli olmak
IV. Kısıtlı olmamak
V. Oy kullanma yeterliliğine sahip olmak

Hukukumuzda tam ehliyetli olabilmek için yukarıdaki koşullardan hangisi yada hangilerine sahip olmak gerekir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?