Test Kategorileri
Soru 1
Sosyal hak ve özgürlüklere ye r veren ilk Türk Anayasası 1961 Anayasasıdır.

Buna göre, aşağıdaki haklardan hangisi ilk kez 1961 Anayasası ile güvence altına alınmıştır?

Soru 2
Aşağıdakiİerden hangisi 1982 Anayasasında sayılan sosyal ve ekonomik haklardan değildir?

Soru 3
1961 Anayasası'nda sosyal ve ekonomik haklardan biri olarak belirtilmiş olmasına karşın 1982 Anayasası'nda kişi hak ve özgürlüklerinden biri olarak sayılan temel hak aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
Temel hakların kullanımımın durdurulması rejimi Türk hukukunda hangi tarihten itibaren uygulanmaktadır?

Soru 7
Karşılıklı olmak şartıyla Türkiye'de ikamet eden yabancıların da kullanabildiği siyasi hak aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 8
1982 Anayasası'na göre kişi hak ve özgürlükleri ile siyasi hak ve özgürlüklerin Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) düzenlenmesi mümkün değildir. Sosyal hak ve özgürlükler ise, KHK'lerle düzenlenebilir ancak sınırlanamazlar.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisinin KHK' ler yoluyla düzenlenmesi mümkündür?

Soru 10
Aşağıdaki durumların hangisinde temel hak ve özgürlüklerin kullanımı durdurulamaz?

Soru 11
1982 Anayasası'na göre olağanüstü dönemlerde aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin kullanımı durdurulamaz?

Soru 13
I. Mülkiyet hakkı
II. Dernek kurma hakkı
III. Sendika kurma hakkı
IV. Dilekçe hakkı
V. Bilim ve sanat özgürlüğü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri negatif statü hakları arasında yer alır?

Soru 14
I. Avrupa Birliği vatandaşı olmak
II. Diplomatik temsilci olmak
III. Türkiye'de ikamet etmek
IV. Kişinin uyruğunda olduğu devletin Türk vatandaşlarına aynı hakkı tanıması

Türk vatandaşı olmayan bir yabancının Türkiye'de dilekçe hakkından yararlanabilmesi için yukarıdaki koşullardan hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmiş olması gerekir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?