Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Tarih Testleri Osmanlı Devleti'nde Kültür Ve Medeniyeti - III

Soru 1
Aşağıdaki kurumlardan hangisi 1906 yılında ticareti desteklemek ve milli şirketler kurmak için oluşturulmuştur?

Soru 2
Kanuni döneminde Fransızlara kapitülasyonlar verilmesiyle;

I. Akdeniz ticaretini canlandırmak
II. Haçlı birliğini bozmak
III. Fransa'yı ele geçirmek

verilenlerden hangileri amaçlanmamıştır?

Soru 3
Osmanlı Devleti'nde Anadolu Beylerbeyi'nin terfi etmesi halinde, hiyerarşik sıralamada aşağıdaki görevlerden hangisine getirilmektedir?

Soru 4
Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi erken donem Osmanlı mimarisine örnek olarak gösterilebilir?

Soru 6
Osmanlı idari teşkilatlanması küçükten büyüğe doğru sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Soru 7
Enderun okulunda,

I. Vezir,
II. Yeniçeri,
III. Kadı

verilenlerden hangileri yetiştirilmiştir?

Soru 8
Osmanlı Padişahları,

I. menşur
II. berat
III. fetva

hangileri ile atama yetkisini kullanmıştır?

Soru 9
Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte,

I. Askeri
II. İdari
III. Mali

Verilenlerden hangilerinde bir bozulma söz konusudur?

Soru 10
Enderun okulunun özelliklerinden;

I. Başlangıçta sadece gayrimüslim çocuklarına eğitim verilirdi.
II. Orhan Bey zamanında oluşturuldu.
III. Kadılar tarafından denetlenirdi,

hangileri doğru olarak verilmiştir?

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmamıştır?

Soru 12
I. İspenç
II. Öşür
III. Cizye

Yukarıdaki vergilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde tarıma bağlı olarak vergilendendir?

Soru 13
Osmanlı Devleti'nde;

- I. Murad döneminde ülke yalnızca padişah ve oğullarınındır, denilmiştir.
- Fatih döneminde kanunname ile kardeş katli serbest bırakılmıştır.
- I. Ahmed döneminde, Ekber Ve Erşed sistemi ile en yaşlı ve akıllı şehzadenin başta geçmesi sağlanmıştır.

yapılan bu çalışmalar değerlendirildiğinde, Osmanlı Devleti'nde hangi amaca ulaşılmak İstendiği söylenebilir?

Soru 14
Osmanlı Devleti'nde Tımarlı Sipahilerin;

I. Savaş zamanında orduya katılmışlardır.
II. Bölgelerindeki vergileri toplamışlardır.
III. Devlet otoritesinin bölgelerinde egemen olmasını sağlanışlardır.

verilen özelliklerinden hangileri; Tımarlı Sipahilerin bölgelerinde birer yönetici olarak görev aldıklarının kanıtı olarak gösterilemez?

Soru 15
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi XVIII. yy Osmanlı minyatür sanatçısı olarak bilinmektedir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?