Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Tarih Testleri Osmanlı Devleti'nde Kültür Ve Medeniyeti - II

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi ünlü halk şairleri arasında gösterilemez?

Soru 2
Osmanlı tarihinde görülen;

I. 1808 Sened-i ittifak'ın imzalanması
II. 1740 Kapitülasyonların devamlı hale getirilmesi
III. 1838 Hünkâr İskelesi Antlaşması

olaylardan hangileri Osmanlı ekonomisinde olumsuz bir etki yaratmamıştır?

Soru 3
Osmanlı Devleti'nde bulunan Yeniçeri Ocağı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

Soru 4
Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki askeri sınıflardan hangisi mevki ve rütbe bakımından diğerlerine göre daha üstündür?

Soru 5
Osmanlı Devleti'nde para cezalan ve resmi işlemler için alınan vergi turu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6
I. Topraklardaki üretimin devamlı olması için çiftbozan vergisi konulmuştur.
II. Vakıf topraklarının geliri iltizam yöntemiyle toplanmıştır.
III. Ocaklık, yurtluk, mukataa topraklar devlet toprakları sayılmıştır.

Yukarıda kilerden hangileri Osmanlı toprak yönetimi İle ilgili doğru bir açıklamadır?

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinin Divan-ı Hümayuna katılabilmesi için vezir rütbesinde olması gereklidir?

Soru 8
Osmanlı Devleti'nde basılan paralarla ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 9
I. Ahmet zamanında Osmanlı ailesinin en yaşlı ve tecrübeli üyesinin (Ekber ve Erşed) başa geçmesi kuralı getirildi.

Bu değişiklik sonucunda,
I. şehzadeler arasındaki rekabet duygusunun ortadan kalkması
II. taht kavgalarına son vermesi
III. şehzadelerin sarayda eğitim görmeleri

verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'ni olumlu yönde etkilemiştir?

Soru 10
I. İznik
II. Bursa
III. Edirne

Yukarıda verilen şehirlerden hangileri hem Anadolu Selçuklu Devleti hem de Osmanlı Devletine başkentlik yapmıştır?

Soru 12
I. Düşük gümrük vergisi almaları
II. Kervansaraylar yapmaları
III. Şehirlerde esnaf çarşıları oluşturmaları

Osmanlı Devleti ile Anadolu Selçuklu Devletlerinin yükselme dönemlerinde uyguladıkları ticaret politikalarının ortak yönleri arasında yukarıdakilerden hangileri vardır?

Soru 13
Osmanlı idari teşkilatlanması içerisinde yer alan sancaklarda; sırasıyla, yönetim, asayiş ve adalet işlerine bakan devlet memurları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 14
Osmanlı Devleti'nde yer alan kadıların görevleri arasında,

I. merkezden gönderilen emirlerin reayaya ulaşmasını sağlamak
II. mahkemedeki davalara bakmak
III. vergilerin adil olarak toplanmasını sağlayıp, toplanan vergileri merkeze ulaştırmak.

verilenlerden hangileri kadıların bulundukları bölgelerde idari görevler üstlendiklerine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 15
Osmanlı Devleti'nde (Duyun-u Umumiye) Genel Borçlar idaresi aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında kurulmuştur?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?