Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Tarih Testleri Osmanlı Devleti'nde Kültür Ve Medeniyeti - I

Soru 1
I. Maliye
II. Eğitim
III. Diplomasi

Osmanlı Devleti'nde kalemiye sınıfına mensup üyeler yukarıdakilerden hangilerinde görev yapmaktadırlar?

Soru 3
I. Divan-ı Humayuna başkanlık yapması
II. Devşirmelerden seçilmesi
III. Divanda bulunması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri sadrazamın, padişahın mutlak vekili olduğunu kanıtlamaktadır?

Soru 4
Osmanlı Devleti'nde acil para İhtiyacını karşılamak için toprak yönetiminde hangi sistem uygulanmıştır?

Soru 5
I. Sadrazam
II. Eyalet
III. Vergi gelirleri

Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesine bağlı olarak yukarıdakilerden hangilerinde her hangi bir artış olmamıştır?

Soru 6
Osmanlı Devleti'nde esnaf ve zanaatkarların kurduğu mesleki birlikler olan Loncaların görevleri arasında,

I. üretilen malları denetlemek
II. üyelerine toprak dağıtmak
III. haksız rekabeti önlemek

verilenlerden hangileri gösterilemez?

Soru 7
I. Kırım
II. Hicaz
III. Trablusgarp

Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki eyaletlerden hangileri mukataa toprağı kapsamındadır?

Soru 8
I. Han
II. Sultan
III. Halife

Osmanlı Devleti'nde padişahlar yukarıda verilen unvanlardan hangilerini kullanmıştır?

Soru 9
I. iltizam sisteminin yaygınlaşması
II. Altın oranı az olan paraların bastırılması
III. Tımar sisteminin uygulanması

Osmanlı Devleti'nde yukarıda verilen gelişmelerden hangileri ekonominin zayıfladığına kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 10
Osmanlı Devleti'nde kadı ve medrese hocalarının atamasını sağlayan ve önemli davalara bakan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11
Osmanlı Devleti'nde görülen vakıf sistemi ile,

I. kervansaraylar
II. kaleler
III. imarethaneler

verilen eserlerden hangileri arasında bir bağlantı kurulamaz?

Soru 12
Osmanlı Devleti'nde donanmaya ilk defa hangi beyliğin alınması İle sahip olmuştur?

Soru 13
I. Divan-ı Saltanat
II. Bab-ı Ali
III. Dlvan-ı Humayun
IV. Meclis-i Mebusan

Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangilerinde devlet işleri görüşülmüştür?

Soru 14
Osmanlı Devleti'nde idari teşkilatlanması içerisinde yer alan Eyaletlerde asayişten sorumlu devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
Osmanlı medreselerinin özelliklerinden;

I. İlk defa Orhan Bey döneminde açıldı.
II. Osmanlı'da mesleki eğitimin ilk basamağıdır.
III. Cumhuriyetin ilanından sonra kapatılmışlardır.

hangileri doğru olarak verilmiştir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?