Test Kategorileri
Soru 1
Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra İstanbul'a dönmüş ve İstanbul Boğazı'nda İngiliz donanmasına ait savaş gemilerini görmüştür.
Mustafa Kemal, İngilizlerin İstanbul'daki bu durumunu aşağıdaki sözlerinden hangisiyle eleştirmiştir?

Soru 2
Anadolu'da azınlıkların kurduğu cemiyetler kendi bulundukları bölgelerde karışıklıklar çıkarmışlardır. Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin bu şekilde
I. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın uygulanmasını sağlamak
II. Osmanlı Devleti'nin devamını sağlamak
III. Wilson ilkesini Türklere kabul ettirmek
yukarıdakilerden hangilerini amaçladıkları savunulabilir?

Soru 3
Mondros Mütarekesinden sonra başlayan işgaller karşısında Türk halkı Milli Cemiyetler kurarak, İşgallerin haksız olduğunu dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmıştır.
Bu gelişmelere bakarak işgaller Türk halkında aşağıdaki ilkelerden hangisini ortaya çıkarmış olabilir?

Soru 4
Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5
I.Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasına ortam hazırlanmıştır.
II. Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir.
III. itilaf Devletleri Çanakkale Cephesi'ndeki yenilgiyi kabul etmiştir.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ile yukarıdaki sonuçlardan hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

Soru 6
Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından işgallere karşı İstanbul'da çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8
Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdaki adalardan hangisinde imzalanmıştır?

Soru 9
Milli irade kavramı aşağıdaki genelge ya da kongrelerden hangisi ile ilk defa kullanılmaya başlanmıştır?

Soru 10
İşgallerden sonra kurulan Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri için;
I. Bölgesel kuruluşlardır.
II. Temsil Heyetine bağlıdırlar.
III. Erzurum Kongresi'nde tek çatı altında toplanmışlardır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri söylenemez?

Soru 11
Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri yenilen devletlere karşı yapılacak barış antlaşmalarını belirlerken, Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşmasının şartlarını belirleyememişlerdir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13
1919'da Ermeni Devleti'nin kurulmasına yönelik görüşlerin ortaya atıldığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14
İşgallerdeki sonra kurulan aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, gerekirse Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmayı amaçlamıştır?

Soru 15
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması ile birlikte ülkenin kurtulması için bazı mandater yönetimler savunulmuştur.
Osmanlı ülkesinde en fazla hangi devletlerin mandaterliği savunulmuştur?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?