KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > MEB Görevde Yükselme > Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2

Soru 1
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon başkanlıklarına, görüş bildiren, karar veya teklif niteliğindeki yazılar
II. Bakanlığın politikasını, ilke ve kararlarını oluşturan yazılarla, mevzuat gereği bizzat Bakan tarafından imzalanması öngörülen yazılar
III. Bakanlıklara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına yazılan yazılar
IV. Yüksek Disiplin Kurulu işlemlerine ilişkin yazılar
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yukarıdakilerden hangileri Bakan tarafından imzalanacak yazılardandır?
Soru 2
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre, kadro aktarma, değişiklik ve dağılımını aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

Soru 3
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre, Merkez Disiplin Kurulu savunma istem yazılarını aşağıdakilerden hangisi imzalar?
Soru 5
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi aşağıdaki hangi kanuna dayanılarak hazırlanmıştır?
Soru 6
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre, bakanlığın politikasını, ilke ve kararlarını oluşturan yazılar aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?
Soru 7
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının incelemesine ve görüşüne sunulan yazıları aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?
Soru 8
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre, personelin askere celp ve sevklerinin ertelenmesine ilişkin Millî Savunma Bakanlığına yapılacak teklif yazılarını aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler


Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim