Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı

Soru 1
I. Başbakan
II. Bakan
III. Valiler
IV. Kaymakamlar
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre Savaş ve olağanüstü durumlarda yukarıdakilerden hangisinin ya da hangileri tarafından memurlara verilecek izinler kaldırılabilir veya süresi kısaltılabilir?

Soru 2
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurların yıllık izin süreleri kaç gündür?

Soru 3
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu haller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş için en çok kaç gün olmak üzere yol süresi eklenebilir?

Soru 4
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine zorunlu hallerde, memuriyet yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak, gidiş ve dönüş olarak en fazla kaç gün eklenebilir?

Soru 6
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre merkez teşkilâtında görevli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık Müşavirine yıllık izin vermeye yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre merkez teşkilâtında görevli Müsteşar Yardımcısı, Araştırma Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakanlık Daire Başkanı ve Savunma Sekreterine yıllık izin vermeye yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre İl Milli Eğitim Müdürüne izin vermeye yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir?

Soru 13
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kaç günü geçemez?

Soru 14
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre muvazzaf askerlik için aylıksız izine ayrılanların göreve dönmek için başvuru tarihinden itibaren azami kaç gün içinde göreve başlatılmaları zorunludur?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?