Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı

Soru 1
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; bir öğretmenin adaylığı sırasında alması gereken eğitimler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 2
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Eğitimle ilgili genel ilkelerinde “adaylık eğitimlerinin birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülmesi” belirtilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaylık eğitimi ile ilgili doğru bir sıralamadır?

Soru 4
I- Sınav sonuçlarını ilgililere tebliğ etmek
II- Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak
III- Her bir eğitim devresinin süresini ayrı ayrı belirlemek
IV- Eğitici personelin niteliklerini belirlemek MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun görevleri arasında yer alır?

Soru 5
“Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az, iki aydan çok olamaz.” MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;
Yukarıda yapılan açıklama hangi programın toplam süresini belirtmektedir?

Soru 6
1- Atatürk İlkeleri
2- T.C Anayasası
3- Devlet Memurları Kanunu
4- Yazışma kuralları ve dosyalama usulleri
5- Bakanlık teşkilatının tanıtılması ve görevleri
6- Aday memurun görevleriyle ilgili konular
Yukarıda verilen konulardan hangisi/hangileri MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Temel Eğitim Programı çerçevesinde alınacak konular kapsamında değildir?

Soru 7
7. ve 8. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırınız.
I- Aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermek.
II- Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamak.
III- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere bir aydan az, üç aydan çok olamaz.
IV- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az, iki aydan çok olamaz.
MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri aday memurlar için düzenlenen hazırlayıcı eğitim programına ait bilgidir?


Soru 8
MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri aday memurlar için düzenlenen temel eğitim programına ait bilgidir?


Soru 9
MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavda bir adayın başarılı sayılabilmesi için en az alması gereken puan hangisidir?

Soru 11
“Aday memurlara aldıkları teorik bilgi ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tecrübe kazandırmak için yapılan eğitimdir.”
MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre yukarıda verilen bilgiler hangi eğitim programına aittir?

Soru 12
“Eğitim süresi toplam 220 saatlik programdan aşağı olmamak üzere iki aydan az beş aydan çok olamaz.” MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;
Yukarıda yapılan açıklama hangi programın toplam süresini belirtmektedir?

Soru 13
I- Görevlendirildikleri her türlü etkinliğe katılmak zorundadırlar.
II- Nöbetleri sırasında dersi boş geçen sınıfların derslerine girerler.
III- Bağımsız olarak nöbet tutarlar.
IV- Müstakil ders veremezler.
MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre uygulamalı eğitime tabi tutulan öğretmenlerle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğru değildir?

Soru 14
MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; aday memurlar için uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi dolduracak disiplin amirlerinin aday memur ile en az çalışmaları zorunlu olan süre aşağıdakilerden hangisidir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?