Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

Soru 1
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yönetim hizmetleri grubunda yer alır?

Soru 2
I. En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak
II. Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az bes yıl görev yapmıs olmak
III. Görevde yükselme sınavında basarılı olmak
IV. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen sartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, yukarıdakilerden hangileri şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlardandır?

Soru 3
I. En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak
II. Öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak
III. İki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet Memurluğunda en az bes yıl görev yapmıs olmak
IV. Okul müdürü görevinde iki asaleten görev yapmıs olmak
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, yukarıdakilerden hangileri şube müdürlüğü görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlardandır?

Soru 4
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi görevde yükselmeye tabi görev gruplarından biri değildir?

Soru 5
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi görevde yükselme sınavına tabi bir unvan değildir?

Soru 6
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur?

Soru 7
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav konuları arasında yer almaz?

Soru 8
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, il millî eğitim müdür yardımcılarından bölge hizmeti süresini hangi tarih itibarıyla tamamlamış olanların yer değistirme işlemleri, Haziran ayında sonuçlandırılır?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

Mustafa 21 Mart 2018 tarihinde saat 00:03'de demiş ki;

MADDE 13- (Değişik birinci fıkra : 23.7.2010/27650 RG) (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar: a) T.C. Anayasası; 1- Genel esaslar, 2- Temel hak ve ödevler, 3- Devletin temel organları, b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal güvenlik, c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar, e) Halkla ilişkiler, f) Etik davranış ilkeleri, g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin nite

3-1

Facebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Orta
Kötü
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?