Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme (GYS) MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı

Soru 1
Ülkedeki insanların hukuk önünde eşit olması, kişilere asaletlerine unvan ve servetlerine göre ayrıcalıklı davranılmaması daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Soru 2
Üst yöneticilerin, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunması yönetimde uyulması beklenen aşağıdaki etik ilkelerden hangisini kapsar?

Soru 4
İl özel idaresinin bürokratik yapısında aşağıdaki birimlerden hangisi bulunmaz?

Soru 5
Protokol kurallarına göre bir törende en son konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

Soru 6
Mustafa Kemal’in askeri başarıları Türk tarihinde önemli dönüm noktaları oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu başarılar arasında gösterilemez?

Soru 7
Mustafa Kemal’in düşünce hayatının şekillenmesinde etkili olan şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 8
Grönland aşağıdaki ülkelerden hangisine bağlıdır?

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin Kurucu üyeleri arasında yer almaz?

Soru 10
Dünya Bankasının şuandaki başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinden önce çekilmesi gereken bakanlardan biridir?

Soru 13
200 milletvekili ile toplanan TBMM’nin karar alabilmesi için kaç milletvekilinin olumlu oyuna ihtiyaç vardır?

Soru 14
Anayasa mahkemesi yüce divan sıfatı ile aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz?

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa değişikliği ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine şekil bakımından dava açabilir?

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasasına göre sosyal ve ekonomik haklardandır?

Soru 17
T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer almaz?

Soru 19
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi memurlara tanınan genel haklardan değildir?

Soru 20
Devlet memurları kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri aşağıdaki merciilerden hangisinin yazılı izni ile açıklayabilir?

Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalıştırılan memurların sınıfları arasında yer almaz?

Soru 22
“Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.” ifadesi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Soru 23
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 24
Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, ortaöğretimin, genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan ortaöğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25
Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

Soru 26
Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz?

Soru 27
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, kaç dekardan fazla olamaz?

Soru 29
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere en fazla kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir?

Soru 30
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?

Soru 37
5018 Sayılı Kanun’a göre Merkezi Yönetim Kapsamındaki kamu idareleri kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde en az kaç yıllık dönem için hesaplar?

Soru 38
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelerde kullanılacak şartnamelerde genel ve ortak esasları belirlemeye, genel esaslar tespit etmeye aşağıdaki makamlardan hangisi?

Soru 41
I. Saydamlık,
II. Rekabet,
III. Eşit Muamele,
IV. Kamuoyu Denetimi,
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Kamu İhale Kanununun ilkelerindendir?

Soru 43
Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi kaç iş günü içinde sağlarlar?

Soru 44
5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre ilçe idare kurulu kararlarını karşı itiraz aşağıdakilerden hangisine yapılır?

Soru 46
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl idare Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 47
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre “Bir iş yerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o iş yerinden seçilen kamu görevlisi” aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak, valiliğin mahkemeye vermesi sonucunda mahkeme, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için ne kadar süre verir?

Soru 49
Kurum açma izni talebinin Valilikçe reddedilmesi halinde kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerin reddine ilişkin işlemin itirazına Bakanlık kaç iş günü içinde karara bağlar?

Soru 50
Özel Eğitim Kurumlarının uzaklık ile ilgili esasları müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirleyen bakanlıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

akademi 22 Mart 2018 tarihinde saat 14:13'de demiş ki;

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 32,soru şıklar güncellenmeli müsteşar yardımcısı 5 değil 7 oldu.emeklilik ayları haziran ve temmuz.

14-8
selda 21 Mart 2018 tarihinde saat 12:28'de demiş ki;

sorular kaliteli .kesin bilgi istiyor.çok okuyan yapar diye düşünüyorum

10-8

Facebook Yorumları

Testi İndirAnket

Hangi sınava hazırlanıyorsunuz?
KPSS
YKS-TYT-AYT
LGS
DGS
ALES
Açık Lise
MEB Görevde Yükselme
YDS
İlkokul
Ortaokul
Lise
AÖF - AUZEF - Uzaktan Eğitim
Diğer Sınavlar
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?