Test Kategorileri
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Marmara Bölgesi'nde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden biri değildir?

Soru 2

Türkiye'de iklim şartlarındaki farklılıkların etkisiyle çeşitli yörelerde kırsal alanda farklı yapım malzemeleri kullanılarak meskenler yapılmaktadır.

Buna göre aşağıdaki yöre ve yapı malzemesi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


Soru 3

Menteşe Yöresi, Hakkari Yöresi , Tuz Gölü çevresi, Taşeli Platosu ve Yıldız Dağları Bölümü, Türkiye'de seyrek nü­fuslu yerlere örnektir.

Bu yörelerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisinin, bu yörelerdeki nüfusun seyrek olmasına neden olduğu söylenemez?


Soru 4

Tarımsal faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yerlerde, nüfus yoğunluğu da fazladır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu özelliği göstermez?


Soru 5

Türkiye'de yerleşmeler genelde yer şekilleri ve iklimin etkisi altındadır.Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında ver ilen yörelerin hangilerinin kırsal alanında toplu yerleşmeler en azdır?


Soru 6
Orman alanlarının fazla olduğu yörelerde konut yapı­mında ahşap malzeme kullanılır. Yer şekillerinin engebeli, tarım alanlarının dar olduğu yörelerde "dağınık yerleşme" görülür.

Harita üzerinde, numaralarla belirtilen taralı alanlardan hangisinde, ahşap evler ve dağınık yerleşme daha yaygındır?


Soru 7

Tarımda makineleşmenin yaygın olması, köyden kente göçü hızlandırıcı bir etkendir.

Böyle bir genelleme, aşağıdaki yerleşim alanlarından hangisi için geçerlidir?


Soru 8

Yükseltisi az, denize! iklim koşullarının etkili olduğu ova­larda, tarım ürünü çeşitliliği ve nüfus yoğunluğu fazladır.

Buna göre aşağıda verilen ovaların konumları ve ik­limleri dikkate alınırsa, hangi ovada tarım ürünü çe­şitliliği ve nüfus yoğunluğu daha fazladır ?


Soru 9

I. İstanbul ve İzmir çevresi

II. İzmit ve Adapazarı çevresi

III. İzmir ve Manisa çevresi

Yukarıda verilen dört alanın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Soru 10

Türkiye'de nüfusun dağılışı dengesizlik göstermektedir . Bazı alanlar sık nüfuslanmışken bazı alanlarda seyrek nüfuslanmıştır.

Aşağıda kilerden hangisi, Türkiye'de nüfusun dağılışını diğerler ine oranla en az etkileyen faktörlerden biridir?


Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?