KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Türkçe Testleri > KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Testi 2

Soru 4

"Bir şairin, kendi okur kitlesini oluşturamamış olması ---- çok önemlidir; ---- bunu başaramadı diye bir şairi yok saymak da doğru bir davranış değildir."

Yukarıda boş bırakılan yerlere sözün gelişine göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Soru 5

Onunla iyi geçinmek istiyorsan, ---; çünkü o bir şeyi iki kez söylemez.

Bu sözlerin, anlamca en uygun biçimde tamamlanabilmesi için, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 6

"Her sanatçı içinde yaşadığı toplumdan ve o devirdeki olaylardan-------; ama mutlaka etkilenmiştir."

Bu cümle, aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanabilir?

Soru 8

Bazı atasözleri, doğa olaylarının nasıl olageldiklerini yansıtır.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnektir?

Soru 14

I. Bu konuyla ilgili olarak onun da ağzını arayalım.

ll. Konuşurken ağzının içine baktıran bir kişidir o.

lll. Her nedense, son günlerde siyasi konularda ağzını açmıyor.

IV. işlerin bitmediğini görünce ağzına geleni söyleyip gitmiş.

V. Ben, onun ağzını yokladım, bu projeye olumlu yaklaşmıyor.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine yakındır?

Soru 16

Bu kitapta yazdıklarım, liderlik ve yöneticilik konularında sahip olduğum bilgi ve tecrübeler neticesinde benim zihin haritamın bir ürünüdür. Bu anlamda liderlik konusunda kendi tespitlerimi içeren bir zihin jimnastiğidir.

Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19

I. Ocaktaki odunlar birden yandı.

II. Yemeğin bir bölümü yanmıştı.

III. Bu oyunda sen yandın, oyunu bırakacaksın, dedi.

IV. Bu devirde mesleği olmayan kişi yandı, demektir.

Yanmak sözcüğü numaralı cümlelerin hangi ikisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)
Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim