Not Kategorileri
Notlar KPSS Türkçe Ders Notları KPSS TÜRKÇE KONULARI

A. SÖZCÜKTE ANLAM KONULARI                                                                                                        

1. GERÇEK, MECAZ VE YAN (YAKIŞTIRMA) ANLAM
2. SOMUT VE SOYUT ANLAM
3. TERİM ANLAM
4. EŞ ANLAM
5. KARŞIT (ZIT) ANLAM
6. DEYİM
7. ATASÖZÜ
8. SESTEŞ (EŞSESLİ) SÖZCÜKLER
9. ÖZDEYİŞ (VECİZE)
10. YANSIMA SÖZCÜKLER
11. İKİLEME
12. AD AKTARMASI

B. CÜMLEDE ANLAM KONULARI

1. CÜMLE ANLAMI
2. TANIMLAMA
3. ÜSLUP
4. KARŞILAŞTIRMA
5. ÖZNELLİK VE NESNELLİK
6. DEĞERLENDİRME
7. KOŞULA BAĞLILIK
8. NEDEN – SONUÇ
9. PARAGRAF
10. PARAGRAFIN KONUSU
11. PARAGRAFIN BAŞLIĞI
12. PARAGRAFIN ANADÜŞÜNCESİ
13. PARAGRAFIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ
14. PARAGRAFIN YAPISI
15. PARAGRAFLARDA SORULAN KAVRAMLAR VE DUYGULAR
16. ANLATIM BİÇİMLERİ
17. DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

C. SÖZCÜK TÜRLERİ

1. İSİM SOYLU SÖZCÜKLER
2. SIFAT (ÖNAD)

a. Niteleme sıfatları
b. Belirtme sıfatları
    1. İşaret Sıfatı
    2. Sayı Sıfatları
    3. Belgisiz Sıfat
    4 Soru Sıfatı
g. Adlaşmış Sıfat

3. ZARF (BELİRTEÇ)

a. Durum Zarfları
b. Zaman Zarfı
c. Yer – Yön Zarfı
d. Azlık – Çokluk (Miktar) Zarfları
e. Soru Zarfı

4. İSİM ÇEKİM EKLERİ

a. ÇOKLUK EKİ
b. HAL EKLERİ

1. – i hal eki (yükleme hali)
2. – e hal eki (yönelme hali)
3. – de hal eki (bulunma hali)
4. – den hali (çıkma durumu)

c. EŞİTLİK EKİ
d. İYELİK EKİ
e. TAMLAYAN EKİ
f. İSİM TAMLAMALARI

1. ​Belirtili isim Tamlaması
2. Belirtisiz İsim Tamlaması
3. Takısız İsim Tamlaması
4. Zincirleme İsim Tamlaması

g. SIFAT TAMLAMASI

5. EKLER VE SÖZCÜK YAPISI

a. EKLER
b. Yapım Ekleri
c. KÖK
d. Çekim Ekiyle Yapım Ekinin Farkları
e. İsimden İsim Yapan Ekler
g. İsimden Fiil Yapan Ekler
h. Fiilden İsim Yapan Ekler
i. Fiilden Fiil Yapma Ekleri

​6. SÖZCÜĞÜN YAPISI

a. Basit Sözcük
b. Türemiş Sözcük
c. Bileşik Sözcük
    1. İsim Tamlaması Yoluyla
    2. Sıfat Tamlaması Yoluyla
    3. İyelik Ekinin Kaynaştırması Yoluyla
    4. İki Çekimli Fiilin Kaynaşması Yoluyla
    5. Bir İsimle Bir Çekimli Fiilin Kaynaşması Yoluyla
    6. İsim ve Fiilimsinin Kaynaşması Yoluyla

D. CÜMLENİN ÖĞELERİ

1. Yüklem
2. Özne
3. Nesne
    a. Belirtili Nesne
    b. Belirtisiz Nesne
4. 
Dolaylı Tümleç
5. Zarf Tümleci
6. Edat Tümleci

E. CÜMLE ÇEŞİTLERİ

1. Yüklemlerine Göre Cümleler
    a. Fiil Cümlesi
    b. İsim Cümlesi

2. Öğe Dizilişlerine Göre Cümleler
    a. 
Kurallı Cümle
    b. 
Devrik Cümle
    c. Eksiltili Cümle
3. Anlamlarına Göre Cümleler
    a. Haber Cümlesi
    b. Soru Cümlesi
    c. Ünlem Cümlesi

4. Yapılarına Göre Cümleler
    a. 
Temel Cümle
    b. Yan Cümle
    c. Basit Cümle
    d. Bileşik Cümle
        1. Girişik Cümle
        2. Şart Cümlesi 
        3. İlgi Cümlesi
        4. İç İçe Bileşik Cümle
    e. Sıralı – Bağlı Cümle

Bu not 1333 defa okundu. 0 yorum yapıldı.
22 Ocak 2015

Not Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Orta
Kötü
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?