Test Kategorileri
Soru 1
Tüm Türk devletlerinde, ayrıca yabancı ordularda görülen, "Orduda Onlu Sistem" hangi türk hükümdarı tarafından ilk kez uygulanmıştır?2018 KPSS Tarih Deneme Sınavı

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletleri ile Türk İslam devletleri arasmdaki benzer özelliklerden birisidir?
2018 KPSS Tarih Deneme Sınavı Çöz

Soru 3
- İlk Turk-İslam eserlerindendir.
- Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu ispatlamak için yazılmıştır.
Yukanda bazı ozellikleri verilen Türk-İslam eseri hangisidir?2018 KPSS Tarih Deneme Sınavı Online

Soru 4
I. Enderun Mektebi
II. Yeniçeri Ocağı
IIl. Dar'ül Tıp
Osmanlı Devleti'nde yer alan yukandaki kurumlardan hangisinin ogrenci ihtiyacı devşirme sistemiyle sağlanmaktadır?

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde olağanüstü hallerde alınan vergiler arasında yer alır?KPSS Tarih test çöz

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde maliyenin bozulmasına doğrudan neden olan etmenlerden değildir?

Soru 8
- Nizamıcedit Ordusu kuruldu.
- Yerli malı kullanımı özendirildi.
- Avrupa'da sürekli elçilikler açıldı.
Yukarıda verilen ıslahatlar Osmanlı Devleti'nde hangi devlet adamı tarafından yapılmıştır?

Soru 9
Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10
Osmanlı tarihinde, rejime karşı çıkarılan ilk isyan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12
Mondros'tan sonra kurulan milli cemiyatierin ortak özelliği bölgesel olmalarıdır.
Aşağıdaki yararlı cemiyetlerden hangisi bu özelliğe uymamaktadır?

Soru 13
- Ege'deki üstünlük Yunanistan'a geçti.
- Batı Trakya Türkleri sorunu başladı.
- Türk-Bulgar sınırı çizildi.
Yukarıda bazı sonuçları verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14
Erzurum Kongresi'nde, İstanbul Hükumeti görevini yerine getirmediği için geçici bir hükümet kurma fikri ortaya atılmıştır.
Kurulacak hükümet için geçici tabirinin kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
I. Amasya Genelgesi kararları
II. Misakımilli kararları
lll. Kuvayımilliyenin kurulması
Yukarıda verilenlerden hangileri bağımsızlıkla ilişkilendirilebilir?

Soru 16
Temsil Heyetinin Ankara'yı merkez seçmesinde Ankara'nın;
I. mücadele edilen cephelere uzak olması,
II. istanbul'a yakın olması,
III. ulaşım ve haberleşme yolları üzerinde olması
özelliklerinden hangileri etkili olmamıştır?

Soru 17
1683 II. Viyana Kuşatması'nda yenilerek savunmaya çekilen Türk ordusu ilk kez hangi olay sonrasında taarruz gücüne ulaşabilmiştir?

Soru 18
İzmir'in işgali üzerine, işgalleri durdurmak amacıyla halk tarafından oluşturulan silahlı mücadele örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20
- İtilaf güçlerinin Ingiltere'yi yalnız bırakması
- İngiltere'nin TBMM ile yeni bir savaşı göze alamaması
Yukarıda verilen durumlar hangi olaya ortam hazırlamıştır?

Soru 21
Türk Devleti ve halkı, tam bağımsızlığını aşağıdaki olayların hangisiyle tüm dünyaya kabul ettirmiştir?

Soru 22
I. Kadına ekonomik ve hukuksal haklar verilmesi
ll. TBMM'nin açılması
lll. Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
Yukarıda verilen yenilik hareketlerinin aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu savunulabilir?

Soru 23
Mustafa Kemal'in;
- hükümetin denetimini sağlamak,
- halkın yönetime katılımını artırmak
düşünceleriyle en çok örtüşen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24
Cumhuriyet rejimine karşı gelenlerin engellenmesinde;
I. halifeliğin kaldırılması,
II. tekke ve zaviyelerin kapatılması,
III. Erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılması
yeniliklerden hangisi daha etkili olmuştur?

Soru 26
Yapılan her işte, bilim ve aklın rehber olarak kabul edilmesi hangi Atatürk ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

Soru 27
Lozan Konferansı'nda görüşmeler bir ara kesilmiş, sonra tekrar başlamıştır.
Bu kesintiye sebep olan konulardan biri aşağıdakilerden hangisidir?2018 KPSS Tarih test çöz

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Orta
Kötü
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?