Test Kategorileri
Testler KPSS Eğitim Bilimleri Program Geliştirme KPSS 2018 Program Geliştirme Deneme Sınavı

Soru 3

Yapılandırmacı anlayışla birlikte sınıflarda öğrenen merkezli öğretim anlayışı önemsenmiştir. Bu anlayış çerçevesinde öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmektir.

Bu açıklamada hangi eğitim felsefesi ön plana çıkmaktadır?


Soru 4

Şehirdeki bir okulda çalışan Selma Öğretmen eşinin tayini nedeniyle gittiği bir köy okulunda önceki yılın ders planlarını uygulayamamıştır .

Bu açıklama bir programda ve planlarda olması gereken hangi ilkeye örnektir?


Soru 5
Öğrenen merkezli program geliştirme tasarımları hangi eğitim felsefesinden etkilendiğini söyleyebiliriz?

Soru 6
Programın hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi aşamalarında sürekli görev yapan ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7
İşle ilgili standartları ortaya koymaya çalışan bir program geliştirme komisyonunun kullanabileceği en uygun ihtiyaç belirleme teknikleri hangileridir?

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi olası genel amaçları belirlerken bireyin kaynak olarak kullanıldığının bir göstergesi değildir?

Soru 9
"Topa vurmak için uygun vücut duruşunu gösterme" davranışı psikomotor alanın hangi basamağında yer alır?

Soru 10

"Açı türlerini öğrenme" ifadesi hatalı bir davranış yazım şeklidir.

Bunun nedeni, davranışların hangi özelliğiyle ilgilidir?


Soru 11
Öğretim süreciyle gerçekleştirilebilir olma, hedeflerin hangi özelliğidir?

Soru 12
İnsan ile doğa arasındaki ilişkiler üzerinde duran felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme karar, koordinasyon, çalışma ve danışma gruplarının tümünde yer alan üyelerden biridir?

Soru 15

Yeni bir konunun önce ana hatları, sonra ögeleri arasındaki ilişkiler ele alınırsa, öğrenme kolaylaşır.

Yukarıdaki bilgi, içeriğin seçiminde dikkat edilecek hangi ilkeye temel oluşturur?


Soru 16
Doğa konusunun hayat bilgisi, Türkçe, resim, müzik gibi derslerde eş zamanlı olarak işlenmesi hangi içerik düzenleme yaklaşımına örnektir?

Soru 17
Program geliştirme ögeleri göz önünde bulundurulduğunda okulların özellikle hangi ögelerde etkin şekilde işin içine girdiği söylenebilir?

Soru 18

I. Eğitsel eleştiri

ll. Metfessel- Michael

lll. ihtiyaca yanıt verici

IV. Farklar yaklaşımı

Yukarıdaki program değerlendirme modellerinden hangileri niteliksel verileri diğerlerine göre daha fazla temel alır?


Soru 19
Konuyla ilgili yaşamdan örneklerin bulunması, ders ki tabının hangi özelliğe dikkat edilerek hazırlandığının bir göstergesidir?

Soru 20
“Siyasi partilerin tüzüğünü insan haklarına saygı açısından eleştirme” davranışını öğrencilerine kazandırmak isteyen bir öğretmen hangi zihinsel beceri düzeyinde bir hedef kazandırmak istemiştir?

Soru 21
Suriyeli Aylan’ın cansız bedeninin Bodrum sahiline vurması üzerine Avusturya ve Almanya'nın, Avrupa Birliği yasalarına rağmen kapılarını Suriyeli vatandaşlara açması ve bu tarzda toplumun yaşadığı sosyal, politik, ekonomik gelişmelerin programa yansıtılması aşa­ğıdaki program tasarım yaklaşımlarından hangisiyle ilişkilidir?

Soru 22


Bir matematik Öğretmeni o hafta dersinde “3 basamaklı doğal sayılarda toplama İşlemi" konusunu işlerken öğrencilerinin “2 basamaklı doğal sayılarda toplama işlemini” yapamadıklarını fark eder ve iki basamaklı doğal sayılarda toplama işlemini öğrencilerine anlatmaya başlar.

Öğretmenin süreç içinde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda içeriği düzenlemesi aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisiyle ilişkilidir?


Soru 24
İlköğretim programlarında 1. sınıfta yer alan konular arasında “adalet" gibi soyut kavramların yer almasından kaynaklı olarak programlardaki hedeflerin çocuklara kazandırılamadığı görülmektedir. Hedeflerin çocuklara kazandırılamaması programın hangi özelliğinin ihlal edilmesinden kaynaklanır?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Testi İndir

Anket

Hangi sınava hazırlanıyorsunuz?
KPSS
YKS-TYT-AYT
LGS
DGS
ALES
Açık Lise
MEB Görevde Yükselme
YDS
İlkokul
Ortaokul
Lise
AÖF - AUZEF - Uzaktan Eğitim
Diğer Sınavlar
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?