Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Tarih Testleri İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet - II

Soru 1
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kurultay üyeleri arasında hangisi yer almaz?

Soru 2

I. Yuğ

II. Uçmağ

III. Kışlak

IV. Kopuz

V. İr

Yukardakilerden hangisi yada hangileri İslamiyet öncesi dönemdeki Türklerin dini inanışlarını içeren terimlerdendir?

Soru 3

I. Fresk

II. Hayvan Üslubu

III. Maden işlemeciliği

Yukarıdaki sanat alanlarından hangisi Uygurların yerleşik hayata geçmiş olduklarının bir kanıtıdır?

Soru 4

İslam öncesi kurutan Türk Devletlerinden Uygurlar'da okuma-yazma oranının yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeni olarak;

I. Şehir kültürünü geliştirmeleri, yerleşik yaşamı benimsemeleri

II. Mani dinini benimsemeleri

III. Türk töresini devam ettirmeleri

yukardakilerden hangileri söylenemez?

Soru 5

I. Piyade birlikleri

II. Yardımcı birlikler

III. Süvari birlikler

İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde orduda daha çok yukarıdaki bölümlerden hangileri gelişmiştir?

Soru 6

I. Menşur

II. Otağ

III. Nevbet

Yukarıda verilenlerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın sembolleri arasında gösterilemez?

Soru 7

Türk devletleri, tarihin değişik dönemlerinde farklı alfabeler kullanmışlardır.

Aşağıda verilen alfabelerden hangileri Türklerin milli alfabeleri arasında gösterilebilir?

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk hükümdarlarının görevleri arasında gösterilemez?

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türklerin devlet gelirleri arasında gösterilemez?

Soru 10
I. Göktanrı dinine inanmaları
II. Gelişmiş bir hukuk sistemine sahip olmaları
III. Güneş yılı esaslı bir takvim kullanmaları
Yukarıdakilerden hangilerinin varlığı İslamiyet'ten önceki Türklerin astronomi alanında geliştiklerinin göstergesi değildir?

Soru 11
Aşağıdaki destanlardan hangisinde Kırgızlı bir askerin hayat hikayesi anlatılmaktadır?

Soru 12
Türgişler, Türk tarihi açısından daha çok hangi alanda gelişme göstermişlerdir?

Soru 13
Orta Asya'da kurulan Türk devletleri, birçok boyun bir araya gelmesi ile kurulan federal yapıya sahip devletlerdir.
Bu durum
I. Mutlak Monarşi olduğuna
II. Merkezi otoritenin zayıf olduğuna
III. Hakanın kutsal kabul edildiğine
Yukarıdakilerden hangilerine kanıt oluşturmaktadır?

Soru 14
Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?