Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Tarih Testleri İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet - I

Soru 1
İslâmiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinden hangisinde devletin kurucusu yanlış verilmiştir?

Soru 2
Orta Asya’da Büyük Hun Devleti Parçalandıktan sonra Hunların bir kısmı batıya, bir kısmı ise güneye inmişlerdir.Güneye giden Türkler Afganistan taraflarında hangi Türk devletini kurmuşlardır?

Soru 3
Türklerin ilk takvimi olan 'On iki Hayvanlı Türk Takvimi'nin özelliklerinden;

I. Güneş yılı esasına dayanır.
II. Her gün bir hayvan adıyla anılır.
III. Türklerden başka Çinliler, Tibetliler ve Hintliler de kullanmıştır.

Hangileri yanlış olarak verilmiştir?

Soru 4

Asya Hun imparatorluğu'nda;

I. İlk ordu ve devlet teşkilatı oluşturuldu.

II. Çin etkisiyle parçalanmıştır.

III. Göktürkler tarafından siyasi hakimiyetlerine son verildi.

meydana gelen gelişmelerin hangilerinden kesin olarak bahsedilemez?

Soru 6

I. Kam

II. Kut anlayış

III. Tabiat Kültü

Yukarıda kilerden hangileri İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde dinsel alanla doğrudan ilgili değildir?

Soru 7

Tarihte ilk Türk Boyu olarak bilinen İskitlerde;

I. Hayvan Üslûbu sanatının başlaması

II. Alper Tunga Destanı'nın oluşturulması

III. Hayvancılık alanında faaliyetlerin görülmesi

gelişmelerinden hangileri görülmüştür?

Soru 8

İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde;

I. Menşur,

II. Kut İnancı,

III. Cihan hakimiyeti

verilenlerden hangileri hükümdarlık anlayışı ile ilgili değildir?

Soru 11
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yazışmaları gerçekleştiren ve kurultay katipleri olarak da bilinen devlet görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da kurulan ve bu kıtada İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur?

Soru 13

İlk Türk hukuku ile İlgili olarak;

I. Törelerin kesin hükümleri vardır.

II. Hafif suçlar için kısa süreli az hapis cezaları vardır.

III. ilk kez Uygurlar tarafından yazılı hale getirilmiştir.

hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

Soru 15

- Matbaayı kullanan ilk Türk devletidir.

- Orta asyada kurulan Türk devletleri arasında İslimiyeti kabul eden ilk Türk devletidir.

- Türklere ait ilk yazılı eserleri bırakmışlardır.

- Dinsel hoşgörüye sahiptirler.

Aşağıda verilen devletlerden hangisiyle ilgili bir özellik verilmemiştir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

admin 30 Ekim 2017 tarihinde saat 20:51'de demiş ki;

Testin 2. sorusunda bulunan yanlışlık düzeltilmiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

1-1
gözde 18 Eylül 2017 tarihinde saat 11:46'da demiş ki;

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet - I testinde 1 ve 2. sorular aynı ve 2.sorunun cevabı yanlış verilmiş düzeltebilir misiniz?

30

Facebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?