Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Tarih Testleri İlk Türk İslam Devletleri’nde Kültür Ve Medeniyet - III

Soru 1
I. Cin'in Doğu Türkistan'ı ele geçirme isteği
II. Uygur Devleti'nin kurulması
III. Abbasller'in Orta Asya'da İslamiyet'i yaymak istemesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Talaş Savaşı'nın nedenleri arasında gösterilebilir?

Soru 3
Türk hükümdarlarının alametleri arasında bulanan "nevbet" aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
I. İlhanlI Devleti
II. Kubilay Hanlığı
III. Babur Devleti

Yukarıdaki Moğol kökenli devletlerden hangileri İslamiyeti kabul etmemiştir?

Soru 5
Malazgirt Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan "fethettiğin yer senindir" anlayışının olumlu sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6
ilk Türk-İslam devletlerinde, devletin iç ve dış yazışmalarını yürüten divan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7
Türkçenin ilk sözlüğü kabul edilen, Araplara Türkçe öğretmek amacı ile yazılan eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8
Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılma nedenleri arasında;

I. İmparatorluğun geniş alanlara yayılması ile
değişik etnik grupların oluşması
II. Atabeylerin bağımsız hareket etmesi
III. Ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında

paylaştırılması geleneğinin devam etmesi verilenlerden hangileri için veraset sisteminin etkilerinden söz edilebilir?

Soru 9
- Mısır'da kurulan ilk Türk-islam devletidir.
- Mısır'da Türk kültürünün yayılmasını sağlamışlardır.
- Suriye'ye egemen olan ilk Türk devletidir.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?

Soru 10
ilk Müslüman-Türk devletlerinde, İslamiyetin kabul edilmesine rağmen eski Türk devletlerinin etkilerinin devam ettiği görülmüştür.

Bu duruma bakılarak, İlk Türk-İslam devletlerinin aşağıdaki uygulamalarından hangisi, yönetim alanında ilk Türk devletlerinin örnek alındığını gösterir?

Soru 11
Aşağıdaki sanat dallarından hangisi Türklerin İslamiyet geçişleri ile birlikte önemini kaybetmiştir?

Soru 12
Selçuklularda medrese yapımına önem verilip, yaygınlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

Soru 13
I. Türkmen Askerleri
II. Gulam Askerleri
III. İkta Askerleri

Yukarıda verilen ordu birimlerinden hangilerinin oluşumunda, ilk Türk-İslam devletlerinde devşirme sisteminin kullanıldığı söylenebilir?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçukluları döneminde ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalar arasında yer almaz?

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi,1243 Kosedağ Savaşı sonucunda kurulan beylikler arasında yer alır?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?