Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Tarih Testleri İlk Türk İslam Devletleri’nde Kültür Ve Medeniyet - II

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde doğunun zenginliklerini elde etme amacı vardır?

Soru 2
Anadolu Beylikleri döneminde,

I. Bizans İmparatorluğu ile mücadele edilmesi
II. Ticaret yollan üzerinde kervansarayların inşa edilmesi
III. Anadolu'da yer alan şehir adlarının Türkçeleştirilmesi

faaliyetlerinden hangileri Anadolu'nun Türkleştirilmesine yöneliktir?

Soru 3
I. imarethane
II. Divan-ı Saltanat
III. Bimarhane

Yukarıda verilenden hangileri sosyal amaçlar için yer alan kuruluşları arasında değildir?

Soru 4
Anadolu Selçuklu Devleti'nde İkta topraklarını dağıtan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5
Mevtana Celaleddin-i Rumi'nin kaleme aldığı eserler;

I. Divan-ı Kebir
II. Divan-ı Hikmet
III. Mesnevi

Arasında hangileri gösterilebilir?

Soru 6
I. Minyatur
II. Fresk
III. Tezhip

Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri sonrasında yukarıdakilerden hangilerinin kitap yazımına bağlı olarak geliştiği söylenebilir?

Soru 7
Anadolu Selçuklu sanatında,

I. Hayvan figurleri,
II. Bitki motifleri,
III. Geometrik motifler

verilenlerden hangileri süsleme unsurları arasında gosterilebilir?

Soru 8
I. İkta sistemi uygulandı.
II. Güneş yılı esasına göre Celali Takvimi düzenlendi.
III. Abbasilerden divan teşkilatı örnek alındı.

Yukarıda verilen Melikşah dönemine ait gelişmelerden hangileri, bu donemde astronomi alanında çalışmaların yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 9
Alparslan ve Romen diyojen arasında yapılan antlaşmanın yeni Bizans İmparatoru tarafından tanınmaması üzerine Alparslan komutanlarına Anadolu'da fetihler yapılabileceğini* her komutanın fethettiği toprağın yöneticisi olabileceğini duyurmuştur. Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun fethine yönelik bu girişiminin aşağıdaki hangi sorunun çıkmasında etkili olduğu savunulabilir?

Soru 10
Karahanlıların eski Türk devletlerinde olduğu gibi Kut anlayışına inandıkları ve bu sisteme dayanarak hükümdar ve ailesini kutsal saydıkları görülmüştür. Bu bilgilere göre aşağıda verilen yorumlardan hangisi yapılamaz?

Soru 11
I. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi
II. Sivas Gök Medresesi
III. Diyarbakır Artuklu Sarayı

Yukarıda verilen mimari eserlerden hangileri Anadolu'daki sivil mimari örnekleri arasında gösterilemez?

Soru 12
I. Taht
il. Otağ
III. Menşur

Yukarıda verilen hükümdar alametlerinden hangileri Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra kullanılmaya başlanmıştır?

Soru 13
Tarihte hat sanatı ile unlu olan Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminde yapılmıştır?

Soru 14
Türk devletlerinde vakıf sistemi ile sosyal hayır kuruluşlarının giderleri karşılanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi vakıf sisteminin faydaları arasında gösterilemez?

Soru 15
İlk Müslüman - Türk devletlerinde görülene ikta sisteminin;

I. Belli bir düzene göre dağıtılmıştır.
II. Devletin ekonomik acıdan büyümesinde etkili olmuştur.
III. Mülkiyet hakkı ikta sahibine verilmiştir,

özellikleri arasında verilenlerden hangileri gösterilemez?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?