Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme (GYS) Genel Kültür Deneme Sınavı

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı ürünlerinden değildir?

Soru 2
“Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor”.
Yukarıda yer alan dizede aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine örnek olabilir?

Soru 3
Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
Seğirtir kaval sesinde sağa sola
Çobandır köyün yamacında
Yayar davarı da çömelir
Meşe dallarının altında
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

Soru 4
Sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. En çok aşk, çöl, ölüm temalarını işlemiştir. Göl Saatleri ve Piyale şiir kitaplarıdır.
Bu paragrafta tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5
"Suç ve Ceza” adlı eser, aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır?

Soru 6
Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini göstermek ve özellikle de Araplara bu dili öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı ilk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil kitabı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Natüralizm Akımının Temsilcileirnden değildir?

Soru 8
16 yüzyılın en önemli sanatçılarından olan ………… Türkçe, Arapça ve Farsça şiir yazacak güce sahiptir. Eserlerindeki sadelik, akıcılıktan dolayı her yüzyıla hitap edebilmiştir. Şiirlerindeki anlam katları sayesinde onu toplumun her tabakasından insan okuyabilmiş ve anlayabilmiştir. En çok kullandığı nazım şekli gazeldir. ……………. adlı eseri devrin yöneticilerini eleştiren bir mektuptur.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 9
Şiirlerinde serüven duygusunu, bireyin bedensel ve ruhsal sorunlarını, yaşadığı siyasal ve toplumsal ortamı dokunaklı bir dille anlatan şair, şiirde imge problemini ciddi bir şekilde önemsemiştir. Birinci Yeniyi imgeyi kovduğu, İkinci yeniyi imgeyi yabancılaştırdığı için âdeta topa tutan sanatçı, “Sırtlan Payı”, “Bıçağın Ucu” gibi romanlarında da “Sisler Bulvarı”nın, “Ben Sana Mecburum”un imgeli anlatımına başvurmadan geri kalmaz.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda “Yedi Meşaleciler” diye bilinen topluluğun içinde yer almaz?

Soru 11
Aşağıdaki eserlerin hangisi Türk edebiyatında ilk olma özelliği taşımaz?

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda “Beş Hececiler” diye bilinen topluluğun içinde yer almaz?

Soru 13
Aşağıdakilerin hangisi deneme türünde eser veren yazarlarımız arasında yer almaz?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk şiirinde kullanılan Ölen kimselerin arkasından söylenen şiirlere denirdi?

Soru 15
Tarih boyunca Türklerin kullandığı ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17
Tıp, mantık, fizik ve din felsefesi sahalarında 220 civarında eser yazan ve hekimlik konusunda kendisine batı bilim dünyasında “Tıbın hükümdarı” denilen Türk filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18
Matematik, fizik, astronomi, mantık konularında 160 kadar eser yazmış olan ve Aristonun fikirlerini en iyi açıkladığı için ikinci öğretmen, unvanıyla tanınan ünlü Türk filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk-İslam devletlerinde iç ve dış yazışmalardan sorumlu Divandır?

Soru 20
Uluslararası Para Fonunun (IMF) ana merkezi hangi şehirdedir?

Soru 21
Türk Havacılık ve Uzay sanayisi (TAİ) tarafından üretilen insansız hava aracının adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22
Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan ın yaptığı aşağıdaki filmlerden hangisi 67. Cannes Film Festivali’nde “Altın Palmiye” ödülünü kazanmıştır?

Soru 23
Aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisinin görevleri arasında “İnsanlığın ortak mirası olan doğa ve kültür varlıklarının korunması” yer almaktadır?

Soru 24
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, 1 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Birliğinin dönem başkanlığını devralacaktır?

Soru 25
Türkiyede, Güneybatı yönünden esen rüzgara ne ad verilmektedir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

mehmet 29 Mart 2018 tarihinde saat 09:23'de demiş ki;

yedi meşaleciler -mummer lütfi bahşi -ziya osman saba -sabri esat siyavuşgi -cevdet kudret solak -yaşar nabi nayır -kenan hulisi koray

10-10
ahmet can 21 Şubat 2018 tarihinde saat 08:01'de demiş ki;

10. sorunun cevabı E OLACAK

8-11

Facebook Yorumları

Testi İndirAnket

Hangi sınava hazırlanıyorsunuz?
KPSS
YKS-TYT-AYT
LGS
DGS
ALES
Açık Lise
MEB Görevde Yükselme
YDS
İlkokul
Ortaokul
Lise
AÖF - AUZEF - Uzaktan Eğitim
Diğer Sınavlar
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?