Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Deneme Sınavı

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde Büyük ünlü uyumuna uyar?

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde Küçük ünlü uyumuna uyan sözcük vardır?

Soru 3
Aşağıdaki eklerden hangisi bir kelimeye geldiğinde büyük ünlü uyumuna uyar?

Soru 5
“Dilimizde tonsuz (sert) sert ünsüzle biten kelimelere gelen ekler tonsuz (sert) sert ünsüzle başlar” aşağıdakilerden hangisi bu kurala uymaz?

Soru 6
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamlarına göre diğerinden farklıdır?

Soru 7
I-Bakanlar Kurulu Kararı
ll-Kanun
lll-Genelge
lV-Tüzük
V-Yönetmelik

Yukarıda verilen ifadeler normlar hiyerarşisine göre yukarıdan aşağıya doğru aşağıdakilerden hangisi doğru sıralanmıştır?

Soru 8
1982 Anayasası’na göre yasama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 9
1982 Anayasası’na göre mahkemeler yargı yetkisini aşağıdakilerden hangisi adına kullanır?

Soru 10
1982 Anayasası’nda yer alan “Angarya yasaktır” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 11
1982 Anayasa’sına göre; grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

Soru 12
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu aşağıda belirtilen mercilerin hangisinin faaliyetlerine uygulanmaz?

Soru 13
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi kaş iş günü içinde sağlarlar?

Soru 14
Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi yargı yoluna başvurmadan önce aşağıdakilerden hangisine itiraz edebilir?

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bir başvuru şekli değildir?

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinin ilkelerinden değildir? (Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim)

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Yönetimde insan ilişkilerinin türlerinden değildir?

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt ortamında insan ilişkilerini etkileyen unsurlardan değildir?

Soru 19
Üç tip meşru otorite sınıflandırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? (Yönetim, liderlik ve organizasyon)

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre yönetimin beş temel işlev arasında yer almaz?

Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17 ile 40.maddeleri arasında düzenlenen kişi hak ve özgürlükleri arasında yer almaz? (İnsan hakları ve demokrasi)

Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi 1789 tarihinde Fransa’da kabul edilen insan hakları ile ilgili belgedir?

Soru 24
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile tanına ilk hak hangisidir?

Soru 25
Mesleki etik belirlemesinde üç temel işlev vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden değildir? (Yönetimde Etik)

Soru 26
Bir eylemin ahlaki doğruluğunun, kişinin vicdanı tarafından belirlenmesi hangi etik sistemi temsil eder?

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi Yönetimde etik dışı davranışlardan değildir?

Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti genel idare yapısı Taşra teşkilatından biridir? (Türk İdare Sistemi)

Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel erkleri arasında yer almaz?

Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer almaz?

Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” adıyla anılan şairlerden değildir? (Genel Kültür)

Soru 32
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (Çıkmış Soru)

Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, dışarıya dökülen akarsularımızdan biridir?

Soru 35
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre birleştirilmiş sınıf da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaç öğrenciden fazla olamaz? (222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu)

Soru 36
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, nüfusun az veya dağınık olan köylerde, köylerin gruplaştırılmaması halinde aşağıdaki okullardan hangisi açılır? (Madde 9)

Soru 37
Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?

Soru 38
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin 9 yaz tatili izinleri aşağıdakilerden hangisi tarafından ayarlanır? (Madde 43)

Soru 39
MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre, İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün üst disiplin amiri kimdir? (MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği)

Soru 40
MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre, ilçedeki ortaokul müdürünün üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 41
MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeğe göre, temel eğitimin başlama tarihini aşağıdakilerden hangisi belirler? (MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik - Madde 10)

Soru 42
MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre adaylık süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Madde 37)

Soru 43
MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre, aşağıdakilerden hangisi Memurların izinlerinden biri değildir? (MEB Personelinin İzin Yönergesi)

Soru 44
MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre, çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine kaç hafta eklenir?

Soru 45
MEB Personelin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdaki kadrolardan hangisi yönetim grubu içinde yer almaz? (MEB Personelin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik)

Soru 47
MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre öğretmenliğe hangi atama usulü yoktur? (MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği)

Soru 48
MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre, il dışı isteğe bağlı yer değişikliğinde bulunan bir öğretmen bulunduğu ilde kaç yıl görev yapması gerekiyor?

Soru 49
MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi’ne göre, Bakan tarafından kendilerine devredilen imza yetkisi kullanılırken Bakanlık dışına gönderilen yazışmalarda aşağıdaki ibarelerden hangisi kullanılır? (MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi)

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

şefki. 29 Haziran 2018 tarihinde saat 11:02'de demiş ki;

Çeşke hep böyle basit olsa.

00

Facebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Orta
Kötü
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?