Test Kategorileri
Soru 2
(I) Geçmişle ilgisini kesen bir sanat eseri evrensel boyutu yakalayamaz. (II) Evrensel sanat eserlerine baktığımız zaman onların temelinde eski kültürleri iyi özümsedikleri ve bu kültürlerin harcı oldukları görülür. (III) Eski kültürü yaşatmaya, onu eserlerinde malzeme olarak kullanmaya çalışanlara söylenecek sözüm şudur: Dünya sizi dışlar. (IV) Geçmişe bağlanıp kalmak ayrı, faydalanmak ayrıdır; ondan faydalanmaya evet; ama onu olduğu gibi tekrarlamaya hayır. (V) Kalıcı olan sanat eserleri geçmiş kültürü iyi özümseyenler ve ondan faydalananlardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca diğerleriyle çelişir?

Soru 7
Ahlâkın en temel ilkesi; “Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma”'dır.

Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir?

Soru 8
Şiiri; içimden gelen sesi, hiçbir kural gözetmeden mısralara aktarma sanatı olarak görürüm.

Bu yargıyı kendine temel ilke edinen şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 10
Yazılarıma çoğu zaman önemsiz gibi görünen, küçük bir duygudan yola çıkarak başlarım.

Bu sözü söyleyen kişinin en belirgin niteliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 12
(I) Fuat Köprülü çok iyi biliyor Türk Edebiyatını. (II) Sadece çağdaş, kendi yaş grubunu değil. (III) Türk edebiyatının, Türkiye dışında kalanlarını da biliyordu. (IV) Türk edebiyatının kültürünü bilenlerin çok sayıda olduğunu sanmıyorum. (V) Birçok araştırmacı belirli alanlarda yoğunlaşmıştı.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “zannetme” anlamı vardır?

Soru 16
(I) Sait Faik'i mayıstan mayısa hatırlarız. (II) Sait Faik, hiç şüphesiz Türk edebiyatının en iyi hikayecilerinden biridir. (III) Öyle olsa onu mayıstan mayısa değil, her zaman hatırlamamız gerekir. (V) Sait Faik'i mayıs ayında gündeme getirilen, onun adına düzenlenen hikâye yansımasıdır.

Bu parçada anlam akışına göre “Ama onu mayısta hatırlamamızın sebebi bu değildir.” cümlesi, numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra getirilmelidir?

Soru 18
(I) Sahile bir ay ölüsü vurdu dün. (II) Bugün de bir kuyruklu yıldız. (III) Gitgide boşalıyor evren. (IV) Bilgiler çoğaldıkça boşluk da çoğalacak; her şey değersiz, battal kalacak. (V) Bir tek düşünce yaşayacak. (VI) O boşlukta yalnız hayatın anlamı kalacak.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “Bir şeyin gerçekleşmesinin başka bir şeyin gerçekleşmesine bağlı olduğu” vurgulanmaktadır?

Soru 20
(I) Böyle zamanlarda kendisini içgüdülerine bırakıyordu. (II) Kendini yönlendiremediğinden içgüdüleriyle hareket ediyordu. (III) Duygularının kendisini sürüklediği noktaya gelmişti. (IV) Duygusal yoğunlukla aklıyla karar veriyordu. (V) Her karar onu farklı bir yerlere götürüyordu.

Bu parçadaki numaralamış cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi vardır?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?