BAZI 中RETMENLER軳 MAA轎NA 軱AVE ZAM YAPILDI
BAZI 中RETMENLER軳 MAA轎NA 軱AVE ZAM YAPILDI

E餴tim ve 鲳retim hizmetleri s齨齠齨a d鈎il 鲳retmen unvanl kadrolarda bulunanlardan, ilave e餴tim 鲳retim tazminat齨dan yararlanacaklara ili⺧in d鼁enlemede de餴㱮klik yap齦d.

Devlet Memurlar齨a 謉enecek Zam ve Tazminatlara 輑i⺧in Karara g鰎e; Milli E餴tim Bakanl齨a ba餷 mesleki ve teknik 鲳retim okul ve kurumlar齨a, at鰈ye, laboratuar veya meslek dersleri 鲳retmeni olarak e餴tim ve 鲳retim hizmetleri s齨齠齨a d鈎il 鲳retmen unvanl kadrolara atananlara, atand齥lar branara (alanlara) g鰎e a瘕daki ilave e餴tim 鲳retim tazminat 鰀enmektedir.
 
Zam ve Tazminatlara 輑i⺧in Kararda Bakanlar Kurulu taraf齨dan yap齦an ve 1 Ocak 2014 tarihinden ge鏴rli olan de餴㱮klikle; ilave e餴tim 鲳retim tazminat齨dan yararlanacak olan 鲳retmenlerin g鰎ev yapt齥lar okul ve branarda de餴㱮kli餰 gidilirken, baz branardaki 鲳retmenler hakk齨da uygulanan tazminat oranlar da y黭seltildi.
 
輑ave tazminat oran ve miktarlar
 
Yap齦an d鼁enlemeye g鰎e, ilave e餴tim ve 鲳retim tazminat齨dan yararlanacak 鲳retmenler ve tazminat oran ile memurunyeri.com taraf齨dan hesaplanan 2014 y齦齨a ili⺧in net tazminat miktarlar ⺷ 㧐kilde oldu:
 

 

中RETMEN軳 BRAN轎

 

MEZUN軾ET

 

ORAN

 

TAZM軳ATIN NET M軰TARI 

 

1/10/2008 鰊cesi i㧐 girenler

 

1/10/2008 ve sonras i㧐 girenler

 

-Bili㱮m Teknolojileri

 

-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

 

-Denizcilik

 

-Elektrik-Elektronik Teknolojisi

 

-End黶triyel Otomasyon Teknolojileri

 

-Gemi Yap齧

 

-輙faiyecilik ve Yang齨 G黺enli餴

 

-Makine Teknolojisi

 

-Metal Teknolojisi

 

-Metalurji Teknolojisi

 

-Motorlu, Ara鏻ar Tekno1ojisi

 

-Plastik Teknolojisi

 

-Radyo-Televizyon

 

-Rayl Sistemler Teknolojisi

 

-Tasar齧 Teknolojileri

 

-Tekstil Teknolojisi

 

-U鏰k Bak齧

 

-Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 

En az 4 y齦 s黵eli  

y黭sek鲳renim mezunu olanlar

 

%15

 

108,89 TL

 

95,84 TL

 

En az 2 y齦 s黵eli y黭sek鲳renim mezunu olanlar

 

%10

 

72,59 TL

 

63,89 TL

 

-Harita-Tapu-Kadastro

 

-輓at Teknolojisi

 

-Kimya/Kimya Teknolojisi

 

-Kuyumculuk Teknolojisi

 

-Matbaa, Meteoroloji

 

-Mobilya ve 葭 Mekan Tasar齧

 

-M鼁ik Aletleri Yap齧

 

-Seramik ve Cam Teknolojisi

 

-Tar齧 Teknolojileri

 

-Tesisat Teknoloji ve 輐limlendirme

 

En az 4 y齦 s黵eli  y黭sek鲳renim mezunu olanlar

 

%12

 

87,11 TL

 

76,67 TL

 

En az 2 y齦 s黵eli y黭sek鲳renim mezunu olanlar

 

%8

 

58,07 TL

 

51,11 TL

 

-Ayakkab ve Saraciye Teknolojisi

 

-G齞a Teknolojisi

 

-Hayvan Sa餷

 

-Hayvan Yeti⺶iricili餴

 

-Laboratuvar Hizmetleri

 

-Sa餷齥

 

En az 4 y齦 s黵eli  y黭sek鲳renim mezunu olanlar

 

%10

 

72,59 TL

 

63,89 TL

 

En az 2 y齦 s黵eli y黭sek鲳renim mezunu olanlar

 

%7

 

50,82 TL

 

44,72 TL

 

-Bah鏴cilik

 

-El Sanatlar Teknolojisi

 

-Giyim 躵etim Teknolojisi

 

-Grafik ve Foto餽af

 

-G鼁ellik ve Sa Bak齧 Hizmetleri

 

-Hasta ve Ya Hizmetleri

 

-Sanat ve Tasar齧

 

En az 4 y齦 s黵eli  y黭sek鲳renim mezunu olanlar

 

%9

 

65,33 TL

 

57,5 TL

 

En az 2 y齦 s黵eli y黭sek鲳renim mezunu olanlar

 

%6

 

43,56 TL

 

38,34 TL

 

-Adalet

 

-Aile ve T黭etici Hizmetleri

 

-B黵o Y鰊etimi

 

-莖cuk Geli㱮mi ve E餴timi

 

-E餷ence Hizmetleri

 

-Gazetecilik

 

-Halkla 輑i⺧iler ve Organizasyon Hizmetleri

 

-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

 

-Muhasebe ve Finansman

 

-Pazarlama ve Perakende

 

-Ula⺶齬ma Hizmetleri

 

-Yiyecek 葭ecek Hizmetleri

 

-Okul鰊cesi 逐retmenli餴 (uygulama s齨齠 verilenler)

 

En az 4 y齦 s黵eli  y黭sek鲳renim mezunu olanlar

 

%6

 

43,56 TL

 

38,34 TL

 

En az 2 y齦 s黵eli y黭sek鲳renim mezunu olanlar

 

%4

 

29,04 TL

 

25,56 TL

 

輑ave tazminat almak i鏸n 鏰l齦mas gereken yerler
 
Milli E餴tim Bakanl齨a ba餷 a瘕da say齦an mesleki ve teknik 鲳retim okul ve kurumlar齨a, at鰈ye, laboratuar veya meslek dersleri 鲳retmeni olarak e餴tim ve 鲳retim hizmetleri s齨齠齨a d鈎il 鲳retmen unvanl kadrolara atananlar, atand齥lar branara (alanlara) g鰎e ilave e餴tim 鲳retim tazminat齨dan yararlanacak.
 
Mesleki A琮k 逐retim Lisesi ile Mesleki ve Teknik A琮k 逐retim Okulu kadrolar齨da bulunanlar hari olmak 鼁ere, branar齨da fiilen derse girmeyenlere bu tazminattan yararlanamayacak.
 
 1-Akm Sanat Okulu
 
 2-Anadolu Sa餷齥 Meslek Lisesi
 
 3-莖k Programl Lise (mesleki ve teknik e餴tim programlar)
 
 4-Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
 
 5-Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi
 
 6-Denizcilik Meslek Lisesi
 
 7-Halk E餴timi Merkezi
 
 8-K齴 Teknik ve Meslek Lisesi,
 
 9-Meslek Lisesi (蔺itme Engelliler)
 
10-Meslek Lisesi (Ortopedik Engeliler)
 
11-Mesleki A琮k 逐retim Lisesi
 
12-Mesleki E餴tim Merkezi
 
13-Mesleki ve Teknik A琮k 逐retim Okulu
 
14-Mesleki ve Teknik E餴tim Merkezi
 
15-Olgunlaa Enstit黶
 
16-Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
 
17-謟el E餴tim 蔺 Uygulama Merkezi 
 
18-謟el E餴tim Mesleki E餴tim Merkezi (G鰎me Engelliler II. Kademe)
 
19-謟el E餴tim Mesleki E餴tim Merkezi (Zihinsel Engelliler III. Kademe)
 
20-Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi
 
21-Tar齧 Anadolu Meslek Lisesi
 
22-Tar齧 Meslek Lisesi
 
23-Teknik ve End黶tri Meslek Lisesi
 
24-Ticaret Meslek Lisesi
 
25-Turizm E餴tim Merkezi
 
26-Yayg齨 E餴tim Enstit黶
 
27-Ziraat Teknik Lisesi
Bu haber 11404 defa okundu. 0 yorum yap齦d.
17 Ocak 2014 - 12:54

Haber Yorumlar Yorum EkleFacebook Yorumlar

Benzer 逐retmen Haberleri
2020 MEB S齨av 躢retleri - A琮k 鲳retim S齨av 躢retleri - Net 躢retler
2020 A琮k鲳retim Kurumlar S齨av, Adayl齥 Kald齬ma Yaz齦 S齨av ve MEB'de yap齦acak s齨avlar i鏸n 點ret tablolar yledir.
逐retmenlerin 2020 Y齦 Net Ek Ders 躢retleri
2020 y齦 i鏸n 鲳retmenlerin net ek ders 點retleri belli oldu. 逐retmenler 2020 Ocak ay itibariyle saat bana ne kadar ek ders 點reti alacaklar? 逐retmenlerin 2020 net ek ders 點retleri ne kadar?
Her il鏴ye 鲳retmen destek noktas a琮lacak.
Mill E餴tim Bakan Ziya Sel鐄k, 逐retmen Yeti⺶irme ve Geli⺶irme Genel M黡黵l黱e ba餷 olarak 81 il ve 957 il鏴de kurulacak 鲳retmen destek noktalar齨 tan齮t.
Adayl齥 Kald齬ma S齨av (08 Aral齥 2019) K齦avuzu Yay齧land
Bakanl齨 kadrolar齨da g鰎ev yapan aday (s鰖leeli/kadrolu) 鲳retmenlerin Adayl齥 Kald齬ma S齨av (AKS) K齦avuzu a琮kland.
MEB 辵be M黡黵l 2018 Y齦 S齨av Tarihi ve S齨av Konular
Y鰊etici Atama On binlerce e餴timcinin bekledi餴 ⺷be m黡黵l s齨av takvimi sonunda a琮kland. Milli E餴tim Bakanl resmi sosyal medya hesab齨dan yapt a琮klama ile 2018 y齦 ⺷be m黡黵l s齨av takvimini belirledi.
2018 MEB S齨av 躢retleri - A琮k 鲳retim S齨av 躢retleri - Net 躢retler
2018 A琮k鲳retim Kurumlar S齨av, Adayl齥 Kald齬ma Yaz齦 S齨av, Motorlu Tat S黵點 Kursiyerleri S齨av 2018/MTSKS dahil MEB'de yap齦acak s齨av 點retleri yledir.
逐retmenlerin 2018 Y齦 Net Ek Ders 躢retleri
2018 y齦 i鏸n 鲳retmenlerin net ek ders 點retleri belli oldu. 逐retmenler 2018 Ocak ay itibariyle saat bana ne kadar ek ders 點reti alacaklar? 逐retmenlerin 2018 net ek ders 點retleri ne kadar?
逐retmen performans de餰rlendirme sistemi a琮ld.
2017-2018 E餴tim 鲳retim y齦 g黱deme gelen 鲳retmen performans uygulamas Milli E餴tim Bakanl taraf齨dan e餴timin kalitesini artt齬mak i鏸n yap齦mt齬. 逐retmen performans de餰rlendirmede t黰 detaylar...
Bakan y齦maz: Neden s鰖leeli 鲳retmenlik?
K齴齦tepe磀e vatandaara seslenen Bakan Y齦maz, s鰖leeli 鲳retmenli餴n neden gerekli oldu饀nu a琮kald.
S鰖leeli 鲳retmenlerin e durumu ne olacak?
Tekin, MEB Yenilik ve E餴tim Teknolojileri Genel M黡黵l (YE休TEK) E餴tim Bili㱮m A瘕 (EBA) st黡yosundan yap齦an canl yay齨da, 鲳retmenlerden gelen sorular yan齮lad.
Yeni 躽elik  |  辤fremi Unuttum

躽e 琮k yapmak istedi餴nize emin misiniz?