Test Kategorileri
Soru 1
I. Halifelik 1924 tarihinde kaldırılmıştır.
II. Devletin resmi dininin İslam olduğu yolundaki hüküm 1923 yılında Anayasaya eklenmiştir.
III. Laikliğe aykırı hükümler 1934 yılında Anayasadan çıkarılmıştır.
IV. 1922 yılında saltanatın kaldırılması laiklikle doğrudan ilgili sayılmaz.
V. Laiklik ilkesi 1937 yılında diğer Atatürk ilkeleriyle birlikte Anayasaya eklenmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Soru 2
Kadınların milletvekili seçme ve seçilme özgürlüğüne sahip olmalarını sağlayan Anayasa değişikliği hangi tarihte yapılmıştır?

Soru 3
Atatürk ilkelerinin anayasaya girdiği tarih aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 4
Aşağıdaki ilkelerden hangisi 1961 Anayasası'nın yeniliği değildir?

Soru 7
Kanun-i Esasi döneminde yasama organının halkoyu ile oluşturulan kanadına ne ad verilmektedir?

Soru 9
1924 Anayasasında bulunan laikliğe aykırı hüküm ve ifadeler hangi tarihte Anayasadan çıkarılmıştır?

Soru 10
1921 Anayasası'nın getirdiği en devrimci yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11
I. Tabii Hakim ilkesi benimsenerek istiklal Mahkemeleri imkansız kılınmıştır.
II. İki Meclisten oluşan yasama organı öngörülmüştür.
III. Yargı bağımsızlığını sağlamak amacıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu öngörülmüştür.
IV. Devlet Planlama Teşkilatı anayasal bir organ olarak kurulmuştur.
V. Yasama organının halk temsilcilerinden oluşan kanadı Temsilciler Meclisi adını almıştır.

1961 Anayasası hakkında verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Soru 12
Aşağıdaki anayasalardan hangisinde temel hak ve özgürlüklerden hiç söz edilmemiştir?

Soru 14
I. 1982 Anayasası askeri müdahale ürünü olduğu için 1961 Anayasası'na oranla daha serttir.
II. 1982 Anayasası kazuistik bir anayasa olduğu için 1961 Anayasası'na oranla daha serttir.
III. 1982 Anayasası değiştirilemeyecek hükümlerin kapsamını genişlettiği için 1961 Anayasası'na oranla daha serttir.
IV. 1982 Anayasası yürütmenin Cumhurbaşkanı kanadını güçlendirdiği için 1961 Anayasası'na oranla daha serttir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?