Test Kategorileri
Soru 1
Ara seçime gidilebilmesi için, genel seçimin üzerinden ne kadar süre geçmelidir?

Soru 2
Genel seçimlere ne kadar süre kala ara seçime gidilemez?

Soru 3
Paradan sıfır atılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

Soru 4
Ara seçim, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde kaçını bulduğu zaman yapılabilir?

Soru 5
Gerekli şartlar oluştuğu durumda, ara seçimin yapılmasına ne kadar süre içinde karar verilir?

Soru 6
“Bir ilin veya seçim çevresinin, TBMM'de üyesinin kalmaması durumunda, boşalmayı takip eden günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır.” Yukarıdaki boşluk, aşağıdakilerden hangisiyle dolacaktır?

Soru 7
Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilebilir. Bakanlar Kurulu'nun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tam sayısının en az kaçının güvensizlik oyu vermesiyle gerçekleşir? (Oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır).

Soru 8
Meclis Soruşturması, Başbakan, bakanlar veya Bakanlar Kurulu hakkında, TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile istenebilir. Meclis. Bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara ağlar. Soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda, kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis'e sunar. Soruşturmanın bu süre içinde bitirilememesi halinde, komisyona 2 (bilgi yelpazesi) aylık yeni ve kesin süre verilir. Bu süre içinde raporun TBMM Başkanlığı'na teslimi zorunludur. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde üyelere dağıtılır. Dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülür ve gerekli görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan'a sevkine karar verilir. Yüce Divan'a sevk kararı, TBMM üye tam sayısının en az hangi oranı ile gerçekleşir?

Soru 9
TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde kaç seçim yapılabilir?

Soru 10
TBMM, bir yasama yılında en çok ne kadar tatil yapabilir?

Soru 11
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü hal veya sıkıyönetimi ne kadar süreliğine ilan edebilir?

Soru 13
Tüzük çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 14
1982 Anayasası'na göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

Soru 15
1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek hükümlerden biri değildir?

Soru 16
1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini Meclise geri gönderme yetkisine sahip değildir?

Soru 18
Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine TBMM olağanüstü hal uygulamasını her defasında ne kadar süre daha uzatabilir?

Soru 19
Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ilk hangi yıl verilmiştir?

Soru 20
I. 1921 Anayasası'nda, 1924'de yapılan değişiklikle, II. 1924 Anayasası'nda, 1928'de yapılan değişiklikle, III. 1924 Anayasası'nda, 1946'da yapılan değişiklikle, IV. 1924 Anayasası'nda, 1937'de yapılan değişiklikle, V. 1961 Anayasası'nın kabul edilmesiyle Yukarıda verilen anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi anayasada yer almaya başlamıştır?

Soru 22
Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonunda geçilmiştir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?