Test Kategorileri
Soru 1
Toplum ilişkilerini düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisi kişileri bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?

Soru 3
Toplumsal hayatı düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmaması durumunda devlet devreye girer?

Soru 4
Türk toplumunun günlük yaşantısında uymaya çalıştığı; · Büyüklerin ellerini öpmek, · Yemek yerken ağzını şapırdatmamak, · Karşılaştığı kişilere selâm vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisiyle ilgilidir?

Soru 6
Aşağıdaki devlet şekillerinin hangisinde egemenlik bir zümreye aittir?

Soru 7
Toplumda zaman içinde kendiliğinden oluşan, iyi ve kötü kavramlarından iyinin yapılmasını, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlâk kuralları denilir. Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi ahlâk kurallarına aykırıdır?

Soru 8
Yürütmenin, yasama ve yargı işlevlerini de üstlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifâde edilir?

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden değildir?

Soru 10
Devletlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve her bir devlette farklı hukuk kurallarının uygulandığı devlet şekli hangisidir?

Soru 11
Devlet sınırları içinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, tek bir siyasi otoritenin egemenliği elinde tuttuğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12
Yönetimde din kurallarının etkin olduğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
Ülkemizde aşağıdaki demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?

Soru 17
Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe, hiç bir ayrım gözetilmeden oylarını kullanabilme ve yönetime katılabilmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

Soru 20
Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin günümüzde uygulanması mümkün değildir?

Soru 21
Devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görevin birbirinden ayrı olması zorunludur. Buna Kuvvetler Ayrılığı ilkesi denilir. Aşağıdakilerden hangisi, güçler ayrılığı ilkesine aykırıdır?

Soru 22
1839 Tanzimat Fermanı'na göre, mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılamayacaktı. Tanzimat Fermanı'nın getirdiği bu yenilik, aşağıdaki alanlardan hangisinde şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?

Soru 24
İlk yazılı Türk anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?