KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Vatandaşlık Testleri > Anayasa Ve İnsan Hakları 4

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur? (2001 KMS)
Soru 2
Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak, bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. (2002 KPSS) Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardandır?
Soru 3
Türkiye Cumhuriyetinde halk, yöneticilerini aşağıdaki yollardan hangisiyle belirler? (2003 KPSS)
Soru 4
1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır? (2003 KPSS)
Soru 5
Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en gelişmiş ve zengin 8 ülkesinin oluşturduğu birlik içinde yer alır? (2003 KPSS)
Soru 9
Türkiye Tarafından tanınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır? (2005 KPSS)
Soru 10
I. Birleşmiş Milletler II. Batı Avrupa Birliği III. İslam Kalkınma Bankası IV. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Türkiye, yukarıdakilerin hangisinin kurucu üyesidir? (2005 KPSS)
Soru 11
1982 Anayasası'na göre, aşağıdaki durumların hangisinde milletvekilliği, TBMM genel Kurulu'nun kararına gerek kalmadan, bu durumun TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesi üzerine, kendiliğinden düşer? (2005 KPSS)
Soru 12
I. Başbakan II. Bakanlar III. TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri IV. Bakanlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları V. Sayıştay Başkan ve üyeleri Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini yüce divan sıfatıyla yargılar? (2005 KPSS)

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)
Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim