Test Kategorileri
Soru 1
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin önderliğinde oluşturulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) içinde yer almamıştır?

Soru 2
Aşağıda Türkiye'nin bazı uluslar arası kuruluşlara katılış tarihleri verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

Soru 3
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Sovyetler Birliği'ne karşı oluşturulan ittifak aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
Birleşmiş Milletler Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?

Soru 5
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın aşağıdaki yan organlarından hangisinin temel amacı dünya üzerindeki mevcut hastalıklarla mücadele etmektir?

Soru 6
Eski uygarlıklardan kalan bazı tarihi eserler ve bazı doğal oluşumlar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmekte ve uluslararası alanda korunmasına özen gösterilmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yan kuruluşlarından hangisi bu amaçla oluşturulmuştur?

Soru 7
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temel kuruluş amacı, devletlerarası sorunların barışçı yollardan çözülmesi ve uluslar arası barışın korunmasıdır. Bunun yanında teşkilat, toplumların ve bireylerin haklarının korunması yönünde de çalışmalarda bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?

Soru 8
Türkiye, dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı olarak birçok ülkeye askeri birlik göndermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?

Soru 9
Türkiye aşağıdaki uluslar arası oluşumlardan hangisine kuruluş aşamasında katılmıştır?

Soru 10
Türkiye aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisine üye değildir?

Soru 11
Aşağıdaki ülkelerden hangisi NATO üyesi değildir?

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması için oluşturulmuş, yaptırım gücüne sahip uluslar arası kurumlardan biridir?

Soru 13
Ülkemizde temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğini düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?

Soru 14
Türkiye Avrupa Birliği'ne girişte son aşamaya gelmiştir. Buna rağmen Türkiye'nin birliğe girişine karşı ciddi bir muhalefet vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

Soru 17
Türkiye'de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye'ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS)

Soru 18
1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan birisidir? (1999 DMS)

Soru 21
TBMM'nin aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinde Meclisin kurduğu bir özel komisyon eliyle belli bir konuda bilgi toplayıp inceleme yapılması söz konusudur? (2000 DMS)

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?