KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Vatandaşlık Testleri > Anayasa Ve İnsan Hakları 2

Soru 1
Anayasamıza göre genel ve yerel seçimlerde adayların tespitine ve yeterliliğine aşağıdakilerden hangisi karar vermektedir?
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun daimi üyesi değildir?
Soru 4
İdari yargı, kararlarını kaç gün içinde uygulamayan kamu görevlisi aleyhine tazminat davası açabilir?
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararı vermeye yetkili yüksek mahkemedir?
Soru 6
Belediye başkanının görevden alınmasında son ve kesin karar aşağıdaki mercilerden hangisince verilir?
Soru 7
Belediye bütçesini inceleyen ve görüş bildiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8
1982 Anayasası'na göre yetki genişliği aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?
Soru 9
Merkezi idarenin hiyerarşik en üst amiri kimdir?
Soru 11
Türk belediyeciliğinde Büyükşehirleri diğerlerinden ayırt eden yasal düzenleme hangi yıl yapılmıştır?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ilçe idare kurulunda yer almaz?
Soru 14
Bir köyde isteğe bağlı işlerin zorunlu hale gelmesine kim karar verir?
Soru 15
Valiliğin hiyerarşik denetimine aşağıdakilerden hangisi tâbi değildir?
Soru 16
Devlet adına kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 17
Türk parasının iç ve dış değerini korumak, mali piyasaları izlemek ve finanssal sistemde istikrarı sağlamak amacıyla aşağıdaki kuruluşlardan hangisi oluşturulmuştur?
Soru 18
2000 yılı istikrar programında ekonomide çarpıklığa neden olarak gösterilen sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 19
Aşağıdaki devletlerden hangileri 1960 Antlaşması'nda Kıbrıs'ta Garantör Devlet olarak kabul edilmiştir?
Soru 21
Ülkemizde Merkez Bankası kuruluncaya kadar bunun görevini yerine getiren banka hangisi idi?
Soru 22
Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi, Türk kültürünün araştırılması ve geliştirilmesi, Türk kültürünün dış etkenlerle farklılaşmasının engellenmesi, Türkçe konuşan devletler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)
Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim