Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları

Soru 1
I. Stratejik planları
II. Yıllık amaç ve hedefleri
III. Performans göstergeleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini yukarıdakilerden hangilerine dayandırmak zorundadırlar?

Soru 3
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın kaçıncı ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler?

Soru 4
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli kamu idarelerinden biridir?

Soru 5
I. Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi
II. Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli
III. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri
IV. Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri
V. Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere yukarıdakilerden hangileri eklenir?

Soru 7
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Sayıştay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç kaç gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar?

Soru 11
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde muhasebe yetkililerinin kontrol etmekle yükümlü olduğu hususlardan herhangi birinde eksiklik veya hata tespit edilmesi durumunda ödeme emri belgeleri düzeltilmek veya tamamlanmak üzere aşağıdakilerden hangisine yazılı olarak gönderilir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

Mustafa15 19 Mart 2018 tarihinde saat 10:08'de demiş ki;

10. Soru görevlerinden değildir olmalı İç denetçinin görevleri Madde 64- İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde

7-5
Mehmett 19 Şubat 2018 tarihinde saat 13:34'de demiş ki;

10. sorunun B şıkkı doğru

3-5

Facebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?