KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > MEB Görevde Yükselme > 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı

Soru 1
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, Bakanlıklarda (Milli Savunma Bakanlığı hariç) üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
I- Harcama Yetkilileri
II- Mali Hizmetler Birimi
III- İç Deneticiler
IV- Sayıştay
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, üst yöneticiler sorumluluklarını yukarıda verilen birimlerden hangileri aracılığı ile yerine getirirler?
Soru 4
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında en az kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir?
Soru 5
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yılbaşından en az kaç gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur?
Soru 6
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe kendi bütçeleri içinde en fazla yüzde kaçı oranda ödenek aktarması yapabilirler?
Soru 7
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, herhangi bir yılda tahsis edilen örtülü ödenekler toplamı genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının ne kadarını geçemez?
Soru 9
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, harcama talimatlarında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yer almaz?
Soru 10
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?
Soru 11
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınan ödemeler kaç yıl sonunda talep edilmemesi durumunda bütçeye gelir olarak kaydedilir?
Soru 12
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, sözleşmesinde belirtilmek şartıyla bütçe dışı avans olarak yapılacak ödeme miktarı yüklenme tutarının yüzde kaçını geçmemek üzere olur?
Soru 13
“Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.”
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre yukarıda sayılan bütçe türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler hangi sıraya göre yapılır?
Soru 15
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, gerçekleştirme görevlileri harcama talimatı üzerine, aşağıda sayılan hangi işlemi yapmazlar?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Adem 29 Mart 2018 tarihinde saat 11:22'de demiş ki;

6. sorunun cevabı B

1-1

Benzer Testler


Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim