Test Kategorileri
Testler Diğer Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2016 Yılı Bahar Dönemi - Dönem Sonu Sınavı

Soru 1
Araştırma probleminin çözümünün uygulamada ve kurumsal anlamda bilime katkı getirmesinin gerekliliği, problem seçiminde göz önünde bulundurulması gereken aşağıdaki ölçütlerden hangisini ifade eder?

Soru 3
Okulöncesi Öğretmenliği alanında görev yapan bir öğretim elemanı, günümüzde hızla yaygınlaşan internet kullanımını toplumda veya bir öğrenci kitlesindeki etkilerini öğrenmek istemektedir. bu amaçla yapacağı çalışmanın başlığını "Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılığı" olarak belirlemiştir.

Buna göre bu öğretim eleman aşağıdaki bilimsel araştırma aşamalarından hangisini yürütmektedir?

Soru 4
Eylem araştırmasında araştırmacı, verilerini elde etmek istediği bulgulara göre toplamaya çalışırsa, aşağıdaki geçerlilik ve güvenirlik ölçütlerinden hangisini ihlal etmiş olur?

Soru 8
1 beden eğitimi öğretmeni öğrencilerini boy uzunluklarına göre takımları ayırırsa, aşağıdaki ölçek türlerinden hangisini kullanmış olur?

Soru 10
I. Katılımcıların özellikleri
II. Katılımcı kaybı
III. Uygulama süreci
IV. Olgunlaşma
V. Yanlı seçim

Yukarıdakilerden hangileri iç geçerliği etkileyen faktörlerdendir?

Soru 11
Bir araştırmacı nitel bir araştırmada veri toplama aracı olarak gözlem yapmanın yanında, görüşmeler ve günlükler de kullanmıştır. Bu araştırmacı güvenirliğin saptanmasında aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanmıştır?

Soru 12
Final sınavının kapsamına bize konularında dahil eden bir öğretim elemanı sınavın hangi tür geçerliliğini arttırmış olur?

Soru 13
Ortalaması 55, standart sapması 15 olan bir grupta; Z skoru +3 olan öğrenci ile Z skoru -1 olan öğrencinin notlarının farkı kaçtır?

Soru 14
I. Ölçek
II. Anket
III. Araştırmacının özgeçmişi
IV. İzin belgeleri

Yukarıdakilerden hangileri araştırma raporunun ekler bölümünde yer almaz?

Soru 15
I. Araştırma deseni
II. Katılımcılar
III. Bulgular

Yukarıdakilerden hangileri araştırma raporunun ekler bölümünde yer alır?

Soru 16
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılığı düzeylerini araştırmak isteyen bir araştırmacı; 2011 girişli öğrencileri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta olmak üzere dört kez ölçerek internet bağımlılık düzeylerini karşılaştırmak istemektedir.

Buna göre, bu araştırmacının kullanması gereken test aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18
Araştırma probleminin sunulduğu, bu problemle ilgili önceki çalışmaların özetlendiği ve yapılan çalışmaların hangi amaçla yapıldığı gibi bilgilerin bulunduğu araştırma bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19
Tanımlanmış olan bulguların açıklanması, ilişkilendirilmesi ve anlamlandırılması sürecinin geçerliliğini betimsel analiz aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

İsmail 6 Ocak 2019 tarihinde saat 21:32'de demiş ki;

Cevapları görmek için şıklara tıklayın arkadaşlar

2-5

Facebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?