Test Kategorileri
Testler KPSS KPSS Genel Yetenek - Genel kültür Vatandaşlık Testleri 1982 Anayasası - Genel Özellikler - Değiştirilemeyecek Hükümler

Soru 4
1876, 1921, 1924, 1928, 1961, 1971, 1982, 2007, 2010

Ülkemizde yukarıda verilen yılların hangilerinde yeni anayasa kabul edilmiştir?

Soru 7
Hukuk devletinin temel unsurlarından biri de idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi kılınmasıdır. Hukuk devleti ilkesini benimseyen 1982 Anayasası'nda da bu husus açıkça benimsenmiştir. Ancak 1982 Anayasası'nda idarenin yargısal sorumluluğunun çeşitli istisnaları bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu istisnalardan biri değildir?

Soru 9
I. Anayasanın Başlangıç kısmının değiştirilmesi
II. Türkiye Cumhuriyeti'nin federal devlet yapısına kavuşturulması
III. Oligarşik devlet biçiminin benimsenmesi
IV. Anayasa'nın dördüncü maddesinde değişiklik yapılarak değiştirilmesi imkansız maddelerin arttırılması
V. Parlamenter sistemin değiştirilerek başkanlık sistemine geçilmesi

1982 Anayasası'nın ilk üç maddesinin değiştirilmesini mutlak olarak yasaklayan 4'üncü maddeye göre yukarıdaki değişikliklerden hangisi ya da hangileri imkansızdır?

Soru 11
1982 Anayasası'na göre oy kullanma yeterliliği bakımından vatandaşlar arasında cinsiyet, eğitim durumu ve servet farklılıkları gibi nedenlerle ayrım yapılamaz. Demokratik devlet niteliğinin temel unsurlarından olan bu ilke aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 14
l. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı
II. Dini bayramlarda resmi dairelerin tatil edilmesi
III. Devletin inanç özgürlüğüne müdahale etmemesi
IV. Diyanet işleri Başkanlığı'nın özerkleştirilmesi
V. Devletin resmi bir dininin bulunması

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasası'nda benimsenmiş olan laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?

Soru 15
1982 Anayasası'na göre oy kullanabilecek durumda olan herkes kendi oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Yani başkasının yerine vekaleten oy kullanmak mümkün değildir. Demokratik devlet niteliğinin temel unsurlarından olan bu ilke aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?