KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Tarih Testleri > XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti - III

Soru 1
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Hicaz-Yemen Cephesi'nde Araplarla da mücadele etmek zorunda kalması aşağıdaki düşüncelerden hangisinin önem kazandığının göstergesidir?
Soru 2
Osmanlı orduları, Irak Cephesi'nde İngilizlere karşı aşağıdaki bölgelerden hangisinde başarı göstermiştir?
Soru 4
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığının VII. Ordu Komutanı olarak görev almıştır?
Soru 5
I. Demokratikleşme
II. Mutlakıyetçi yapı
III. Ulusal egemenlik
II. Meşrutiyet dönemi'nde çok partili siyasi hayatın görülmesi yukarıdakilerden hangilerinde gelişme yaşandığının kanıtıdır?
Soru 6
Aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisinin imzalanmasıyla Ümmetçilik fikrinin sona erdiği söylenebilir?
Soru 7
- Toprak kazanılan tek cephedir.
- Başlangıçta taarruz amacıyla açılmıştır.
- Mustafa Kemal cephede büyük başarılar kazanmıştır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi cepheyle ilgilidir?
Soru 9
I. Yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacak
II. Milletler Cemiyeti kurulacak
III. Alses- Loren bölgesi Fransa'ya iade edilecek
hangileri sömürgeciliğin yayılmasına karşı bir önlem olarak gösterilebilir?
Soru 10
I. Avusturya
II. Romanya
III. Bulgaristan
IV. Japonya
V. Yunanistan
Yukarıdaki devletlerden hangileri I. Dünya Savaşı'nda itilaf grubunda yer almıştır?
Soru 11
İzmir'in işgali sırasında;
I. Milne Raporu
II. Amiral Bristpl Raporu
III. General Harbord Raporu
Yunanistan'ın isteği üzerine düzenlenen rapor aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
Anadolu'daki ulusal direnirce eylemlerine ve padişahlık düzenini yıkmak isteyenlere karşı kurulmuştur. Düşmana karşı direnmenin yararsız olduğunu Halifelik makamına bağlılıktan başka bir yol kalmadığı fikrini savunmuştur

Yukarıda verilen fikirleri savunan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13
I. İstanbul'u ele geçirmek
II. Balkan Devletlerini savaşa almak
III. ABD'yi yanlarına çekmek
I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri yukarıdaki amaçlardan hangilerini gerçekleştirerek savaşın alanını daraltmak istemişlerdir?
Soru 14
XX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletler tarafından paylaşılma süreci aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer TestlerÜye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim