KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Tarih Testleri > XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti - II

Soru 1
I. ikinci Meşrutiyet
II. Balkan Savaşı
III. Trablusgarp Savaşı
IV. 31 Mart Olayı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru 2
İttihat ve Terakki Fırkası hangi olay sonucunda ülke yönetimini tümüyle ele geçirmiştir?
Soru 3
II. Meşrutiyet döneminde;
I. Balkan Savaşları
II. 93 Harbi
III. Mondros Ateşkes Antlaşması
gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?
Soru 4
Balkan ulusları arasında bağımsızlığını elde ederek Osmanlı Devleti'nden ayrılan ilk ve son devlet aşağıdakilerden hangileridir?
Soru 5
II. Balkan Savaşı'ndan sonra Sırbistan ile yapılan İstanbul Antlaşmasında;

I. Osmanlı- Sırbistan sınırının belirlenmesi
II. Silistre bölgesinin Romanya'ya verilmesi
III. Sırbistan'da yaşayan Türklere azınlık haklarının
verilmesi hangileri yer almıştır?
Soru 6
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda itilaf grubunun yanında yer almamasının nedenleri arasında;
I. Osmanlı Devleti'nin paylaşılmak istenmesi
II. Osmanlı gücünden çekinilmesi
III. Rusya'nın itilaf grubunda yer alması
hangileri gösterilemez?
Soru 7
Türk tarihinde Tehcir Olayı olarak da bilinen göç hareketi hangi savaş döneminde yaşanmıştır?
Soru 8
I. Osmanlıcılık
II. İslamcılık
III. Turancılık
I. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki fikir akımlarından hangileri önemini kaybetmiştir?
Soru 9
Aşağıdaki cephelerden hangisi başlangıçta taarruz özelliği taşımasına rağmen daha sonra Osmanlı ordularının savunmaya geçtikleri cephe olarak bilinmektedir?
Soru 10
I. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri arasında Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için bazı gizli antlaşmalar yapılmıştır. Bu antlaşmalardan hangisinde Doğu Anadolu'da bulunan bazı İller ve Doğu Karadeniz kıyılan Rusya'ya bırakılmıştır?
Soru 11
İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?
Soru 12
I. Alyans - israllit
II. Hınçak -Taşnak
III. Rum - Pontus
Yukarıda verilen cemiyetlerden hangilerinin Anadolu üzerinde bağımsız bir devlet kurma düşüncesine sahip olduğu söylenemez?
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Bizans Devleti'ni yeniden canlandırmak amacıyla kurulan zararlı cemiyetlerden Biridir?
Soru 15
I. Kanal
II, Çanakkale
III. Galiçya
I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Uzakdoğu sömürgeleri ile bağlantısını kesmek İçin yukarıdaki cephelerden hangilerinde mücadele edilmiştir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer TestlerÜye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim