KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Tarih Testleri > XIX. Yüzyıl Islahatları 1

Soru 1
Osmanlı Devleti'nde kanun üstünlüğü ilk defa hangi dönemde yürürlüğe geçmiştir?
Soru 4
XIX. yy Osmanlı Devleti'nde;
I. Jön Türklerin çalışmaları
II. Paris Antlaşmasının yapılması
III. Reval görüşmeleri
görülen gelişmelerden hangileri Kanun-i Esasi'nin ilan ediliş nedenleri arasındadır?
Soru 5
Genç Osmanlıların çalışmalarıyla II. Abdülhamit döneminde İlan edilen Kanun-I Esasi'nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
Osmanlı Devletinde ilk kez iç ve dış borçlanmalar hangi padişahlar döneminde yapılmıştır?
Soru 7
Askeri amaçlı İlk nüfus sayımı hangi padişah döneminde yapılmıştır?
Soru 9
Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet yönteminin ortadan kaldırılmasına neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10
Sened-i İttifak'ta yer alan;
I. Padişah ayanların varlığının kabul edecek
II. Ayanlar iç karışıklıklarda askerleriyle devletin yanında yer alacak
III. Ayanlar halka adil davranacak gelişmelerinden hangiler! Osmanlı Devleti'nin
kendini koruyamaz halde olduğunun göstergesidir?
Soru 11
I. Ulema
II. Halk
III. Aydınlar
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma çalışmalarına yukarıdaki kesimlerden hangileri destek olmuştur?
Soru 12
I. Mecelle
II. Darrü'l - Fünun
III. Rüştiye
IV. istipdat
Verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nde eğitim ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır?
Soru 13
Tarihte Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması olarak bilinen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14
Türk tarihindeki ilk çok partili hayat aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde başlamıştır?
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl Osmanlı mimari eserleri arasında gösterilemez?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)



Benzer Testler







Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim