GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Türk Göçleri

7 Ağustos 2013

Türk tarihi çin ve bizans kaynaklarında yazıldığı kadarıyla bilinmektedir.  M.Ö 200 yıllarda Orta Asya da başlamış ve İslamiyetin kabulü ile farklı bir boyuta gelmiştir. Tarihsel süreçte Türk adı farklı anlamlara gelmektedir. Örneğim çinlilere göre Migfer, Kaşkarlı Mahmut da göre Olgunluk Çağı anlamlarına gelmiştir. Türk Göçlerinin temel nedenleri 3 ana grupta inceleyebiliriz.

Coğrafi Nedenler:

 • İklim dengesizliği
 • Kuraklık
 • Otlak Yetersizliği

Sosyal ve Ekonomik Nedenler:

 • Nüfus artışı
 • Salgın Hayvan Hastalıkları

Siyasi Nedenler:

 • Boylar arası mücadele
 • Bağımsızlık Anlayaşı
 • Çin ve Moğol Baskıları

Türk Göçleri doğu,batı,kuzey ve güney yönünde gerçekleşmiştir. En yaygın olanı batı yönü yani Avrupa yönüne olanıdır. Türk Göçlerinin Sonuçları;

 • Göçlerin gerçekleşmesiyle Avrupa da Türk Devletleri Kuruldu
 • Bu göçler Kavimler Göçüne sebep oldu
 • Yapılan göçler ile o bölgelerde kültürel etkileşmeler yaşandı.
 • Çin yönüne yapılan göçler Türklerin çin nüfusu içerisinde asimile olmasına neden oldu

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim