KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > MEB Görevde Yükselme > Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı

Soru 1
Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi birleşik yazılması gerekirken ayrı yazılmıştır?
Soru 3
“Çanakkale içinde vurdular beni.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
Sende derya gibi taşkın, daima çalkalanan bir gönlün vardır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
Soru 5
“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;” bu mısrada virgül işareti (,) en uygun hangi kelimenin sonuna konulmalıdır?
Soru 7
I. Bir insan bu kadar da pişkin olmaz ki. II. Hava çok karanlıktı, hiçbir şey seçilemiyordu. III. O gidince yalnızlığıma yalnızlık eklendi. IV. Onun bu davranışları bütün şevkimi kırdı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz anlamıyla) kullanılmıştır?
Soru 8
“Eleştirmen adeta yıkıcı bir tutumla bu acıları köhne bir sirkin gösterilerine benzetiyordu.”
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
Soru 10
I. Onun öngörüleri çok sağlamdır.
II. Maçın sonucu hakkında spor otoritelerinin tahminleri doğru çıkmadı.
III. Bu yıl Antalya çok sıcaktı.
IV. İtfaiyeciler ve astronotlar ısıya ve basınca dayanaklı elbiseler giyer.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlamca aynı sözcük kullanılmıştır?
Soru 12
“Bunu gören hasta asker, titrek elini karşıya yavaşça uzattı.“
Yukarıdaki cümlede yükleme sorulan sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
Soru 13
(I) Bir zamanlar edebiyat muhitlerinde hiciv ve mizah sözcüklerinin dolaştığını bilmem hatırlayanınız var mı? (II) Keskin zekâlı insanların taşı gediğine koyar tarzda söyledikleri söz, ibare, beyit ve şiirlerdi onlar. (III) Edebiyatın edeb sınırını aşmadan söylenmiş zarif küfürlerdi. (IV) Yüzyıllar öncesinden bugüne gittikçe azalan örnekleriyle bazen bir elyazmasının sayfa kenarında, bazen unutulmuş tarih sayfalarında karşımıza çıkar onlar. (V) Yazıya geçirilmeye değmedikleri, sözde kaldıkları için böyledir bu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin nedenini açıklamaktadır?
Soru 14
Turistler genellikle bir iki haftalık ya da bir iki aylık sürenin sonunda evlerine dönmeye can atan kimselerdir. Oysa, gezgin, hiçbir yere ait olmadığı için, ağır ağır hareket eder, yıllar süren dönemler içinde yolculuk eder, dünyanın bir yerinden bir yerine gider durur.
Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinden yararlanılmıştır?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

İsimsiz 13 Eylül 2018 tarihinde saat 14:47'de demiş ki;

bu testleri çözmek çok rahat çünki şıkkı seçtiğinde doğru veya yanlı olduğunu görebiliyorsun.teşekkürler

00
şefki. 29 Haziran 2018 tarihinde saat 11:03'de demiş ki;

FENA DEĞİL.

2-2
şefki. 29 Haziran 2018 tarihinde saat 10:48'de demiş ki;

güzel.

3-1

Benzer TestlerÜye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim