KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Vatandaşlık Testleri > Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar Ve Anayasa Hukuku - IV

Soru 2
Aşağıdaki anayasalardan hangisinde devlet başkanı yoktur
Soru 4
1921 Anayasası'nda;
I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
II. Kanun yapma ve yürütme gücü TBMM'de toplanır
hükümleri yer almıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Soru 5
1946 yılından itibaren çok partili hayata geçilmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasına başlandığı anlamına gelmektedir?
Soru 7
Yasama yetkisinin Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından bölüşüldüğü anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8
Türk tarihinde temel hak ve özgürlüklerin en ayrıntılı biçimde düzenlendiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
Kadınlar, yerel seçimlerde seçme hakkını aşağıdaki yıllardan hangisinde almışlardır?
Soru 12
1961 Anayasası'na 1971'de müdahale edilerek yargı denetimine kısıtlama getirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kısıtlamayı içermektedir?
Soru 13
I. 1924 Anayasası'nda 1928'te yapılan değişiklikle,
II. 1924 Anayasası'nda 1931'te yapılan değişiklikle,
III. 1924 Anayasası'nda 1934'de yapılan değişiklikle,
IV. 1924 Anayasası'nda 1937'da yapılan değişiklikle,
V. 1924 Anayasası'nda 1946'da yapılan değişiklikle.
Yukarıda verilen anayasa değişikliklerinin hangisiyle Çoğulculuk İlkesi uygulanmaya başlanmıştır?
Soru 14
Değiştirilmesi özel kurallara bağlı anayasa hangi adla nitelendirilir?
Soru 15
Değiştirilme veya kabûl edilmesi yasalarla aynı prosedüre sahip anayasa nasıl nitelendirilir?
Soru 16
Oy çokluğu nun geçerli olduğu ilkeye ne ad verilmektedir?
Soru 17
Birden çok siyasî partinin eşit koşullar altında seçimlere girmesi hangi ilkeyle ilgilidir?
Soru 18
Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
Soru 20
Cumhurbaşkanı, TBMM'de kabul edilen yasaları, kaç gün içerisinde Resmî Gazete'de yayınlar?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim