KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri

Sıra  Testin Adı Soru Hit
1
 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları 11 2858
2
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 8 1320
3
 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular 25 1789
4
 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı 50 2830
5
 T.C Anayasa Test Soruları 10 2379
6
 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular 50 1822
7
 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3 14 510
8
 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2 8 549
9
 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi 15 559
10
 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı 15 623
11
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2 23 896
12
 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı 10 1170
13
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı 15 1237
14
 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı 20 3675
15
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 15 889
16
 Yönetimde Etik Deneme Sınavı 15 1632
17
 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 15 2748
18
 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı 15 4646
19
 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı 15 746
20
 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2 13 502
21
 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 10 465
22
 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı 15 495
23
 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2 10 1069
24
 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 10 1218
25
 Genel Kültür Deneme Sınavı 25 2272
26
 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı 14 1746
27
 Protokol Kuralları Deneme Sınavı 15 1778
28
 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 15 2098
29
 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı 15 1179
30
 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular 6 1574
31
 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı 15 1357
32
 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 8 670
33
 Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Deneme Sınavı 50 1144
34
 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS I 60 1025
35
 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II 60 776
36
 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III 60 863

Popüler TestlerÜye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim