KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri

Sıra  Testin Adı Soru Hit
1
 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları 11 2683
2
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 8 1216
3
 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular 25 1649
4
 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı 50 2591
5
 T.C Anayasa Test Soruları 10 2228
6
 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular 50 1618
7
 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3 14 460
8
 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2 8 475
9
 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi 15 497
10
 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı 15 542
11
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2 23 812
12
 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı 10 1062
13
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı 15 1099
14
 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı 20 3522
15
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 15 804
16
 Yönetimde Etik Deneme Sınavı 15 1512
17
 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 15 2590
18
 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı 15 4471
19
 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı 15 613
20
 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2 13 439
21
 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 10 398
22
 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı 15 416
23
 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2 10 950
24
 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 10 1100
25
 Genel Kültür Deneme Sınavı 25 2025
26
 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı 14 1600
27
 Protokol Kuralları Deneme Sınavı 15 1615
28
 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 15 1955
29
 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı 15 1030
30
 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular 6 1438
31
 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı 15 1217
32
 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 8 597
33
 Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Deneme Sınavı 50 1037
34
 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS I 60 878
35
 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II 60 667
36
 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III 60 748

Popüler TestlerÜye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim