KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri

Sıra  Testin Adı Soru Hit
1
 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları 11 1464
2
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 8 640
3
 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular 25 813
4
 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı 50 1234
5
 T.C Anayasa Test Soruları 10 1191
6
 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular 50 858
7
 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3 14 224
8
 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2 8 223
9
 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi 15 252
10
 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı 15 258
11
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2 23 379
12
 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı 10 542
13
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı 15 574
14
 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı 20 1916
15
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 15 430
16
 Yönetimde Etik Deneme Sınavı 15 837
17
 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 15 1547
18
 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı 15 3337
19
 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı 15 293
20
 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2 13 214
21
 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 10 178
22
 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı 15 187
23
 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2 10 469
24
 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 10 567
25
 Genel Kültür Deneme Sınavı 25 982
26
 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı 14 867
27
 Protokol Kuralları Deneme Sınavı 15 817
28
 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 15 1140
29
 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı 15 547
30
 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular 6 719
31
 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı 15 678
32
 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 8 281
33
 Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Deneme Sınavı 50 512

Popüler TestlerÜye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim