GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Tamamlayıcı Hukuk Kuralları

25 Kasım 2013

Taraflar, yaptıkları sözleşmede birinci derecedeki önemli noktalar hususunda anlaşmışlar; ancak sözleşmenin diğer unsurlarını düzenlememişlerdir. Bu durumda geri kalan hususları düzenleyen hukuk kurallarına tamamlayıcı hukuk kuralları denir.

Örneğin; anlaşarak ayrılan bir çift, mal paylaşımı konusunda Medeni Kanunun esaslarına uymak zorunda değildir; ancak paylaşımda ihtilaf yaşanırsa Medeni Kanunun ilgili hükümleri devreye girer.


Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim